Update cookies preferences
Promotic

OpenPort - metoda obiektu PmaComm

Opis:
Otwarcie szeregowego/ethernet portu tego obiektu.
Składnia:
Boolean OpenPort(String sParam)
Parametry:
sParam(String) Parametry do otwarcia
- dla łącza szeregowego: Wprowadzana jest tylko nazwa portu.
Na przykład "COM1".
- dla Ethernet-klienta: Wprowadzany jest adres IP oraz/lub numer portu.
Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "ipaddress:192.168.0.126;port:61682;".
Jeżeli niektóra wartość zostanie nie wprowadzona, wtedy ważną pozostaje wartość poprzednia.
Wartością ipaddress może być adres IPv4, adres IPv6 lub nazwa komputera. Patrz konfigurator "Adres sieciowy".
Wartość zwrotna:
true -
- dla łącza szeregowego: Port został pomyślnie otwarty.
- dla Ethernet-klienta: Parametry zostały przekazane i podłączenie zostanie otwarte podczas najbliższej transmisji.
false -
- dla łącza szeregowego: Port nie został otwarty. Możliwy błąd: W tym komputerze nie ma takiego portu lub określony port jest już wykorzystany przez inny proces.
- dla Ethernet-klienta: Ponieważ metoda ta nie wytwarza bezpośrednio podłączenia, to zwraca false tylko jeżeli są błędnie określone parametry metody.
Notatka:
Metoda ta nie można zastosować dla obiektu PmaComm, który zawiera obiekt PmaCommMsg typu Slave.

dla łącza szeregowego: Port szeregowy jest zazwyczaj ustawiony w konfiguratorze "Port szeregowy" w parametrach łącza szeregowego. Jeżeli jest konieczne dynamicznej zmiany łącza szeregowego, wtedy w jago parametrach można wprowadzić Nieustawione a następnie przy pomocy metod OpenPort oraz ClosePort ten port zmieniać.
Dla łącza szeregowego każdy obiekt PmaComm musi mieć ustawiony inny port komunikacyjny. Na przykład jeżeli jeden obiekt PmaComm komunikuje się poprzez COM1, wtedy następny obiekt PmaComm potrafi komunikować się na przykład poprzez COM2 (COM3, ...) lecz nie może komunikować się poprzez COM1.
dla Ethernet-klienta: Metoda tylko przekaże do obiektu nowe parametry dotyczące podłączenia. Kolejna transmisja następnie zamknie istniejące połączenie i otworzy nowe połączenie.
Patrz również:
- PmaComm.IsConnected (właściwość)
- PmaComm.onConnect (zdarzenie)
- PmaComm.onDisconnect (zdarzenie)
Przykład1:
dla łącza szeregowego: Algorytm wywołany przy wymogu przesłania 1 wiadomości (przy pomocy obiektu PmaCommMsg) poprzez port COM1.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (oComm.OpenPort("COM1"))
{
oCommMsg.Run();
}
Przykład2:
dla Ethernet-klienta: Ustawia adres IP oraz port. Następujące wołanie metody Run spowoduje zakończenie poprzedniego podłączenia i otwarcie nowego.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oComm.OpenPort("ipaddress:192.168.0.2;port:88;");
oCommMsg.Run();

Historia:
Pm9.00.25: Usunięty błąd: Ponowne wołanie tej metody, gdy poprzednie połączenie nie zostało jeszcze zakończone, powodowało przerwanie komunikacji.
© MICROSYS, spol. s r.o.