Promotic

Parametry - karta obiektu PmaComm

Opis:
Przy pomocy niniejszej karty można określić typ protokołu komunikacyjnego, podstawowe parametry komunikacji i parametry wybranego protokołu.
Konfiguratory:
Driver komunikacyjnyWybór protokołu komunikacyjnego. W ofercie znajdują się zainstalowane protokoły, których pliki znajdują się w folderze \Promotic\PmVXXYY (pliki o nazwie "c_xxx.dll", gdzie xxx jest nazwą protokołu). Patrz Lista driverów komunikacyjnych.
Podstawowe parametry komunikacjiDefinicja podstawowych parametrów komunikacji. Kliknięciem zostanie otwarte okno:
- Ustawienie parametrów łącza szeregowego (jeżeli protokół jest dla łącza szeregowego) lub
- Ustawienie parametrów Ethernet-klient (jeżeli protokół jest dla Ethernet-klient)
- Ustawienie parametrów Ethernet-serwer (jeżeli protokół jest dla Ethernet-serwer)
Parametry protokołuDefinicja parametrów protokołu komunikacyjnego. Kliknięciem zostanie otwarte okno "Parametry protokołu", którego konfiguratory są zależne od wybranego protokołu komunikacyjnego zdefiniowanego w konfiguratorze "Driver komunikacyjny".
© MICROSYS, spol. s r.o.