Update cookies preferences
Promotic

Ustawienie parametrów Ethernet-serwer - okno konfiguracyjne

Opis:
W tym oknie są zdefiniowane parametry Ethernet-serwer komunikacji wykonanej przy pomocy obiektu PmaComm.
 
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć z konfiguratora "Podstawowe parametry komunikacji", jeżeli protokół komunikacyjny jest przeznaczony dla Ethernet-serwer. To znaczy driver komunikacyjny: PmCharServer.
Konfiguratory:
Numer portu TCP/UDPNumer portu Ethernet dla danej komunikacji.
Typ transmisji EthernetSprecyzowanie typu protokołu Ethernet.
TCP (domyślnie) - Umożliwia transmisję nieograniczonej ilości danych z zapewniną kontrolą. Dane są transmitowane po częściach w tzw. pakietach.
UDP - Umożliwia transmisję danych tylko ograniczonej wielkości (często tylko do 500 bajtów). Transmisja danych jest bardzo szybka.
Timeout nieaktywności połączenia TCP [s]Jeżeli połączenie TCP będzie na ten czas nieaktywne (nie będą przesyłane żadne powiadomienia komunikacji) wtedy serwer dane połączenie usunie.
Domyślną wartością jest 300 sekund (tzn. 5 minut).
Timeout transmisji jednego pakietu [ms]Jeżeli dane (1 pakiet) są przenoszone dłużej, niż jest określone w tym miejscu, wtedy transmisja zostanie zakończona (zostanie wywołane zdarzenie onEndOfTransfer z ustawionym błędem 24 lub 66).
Domyślną wartością jest 2000 ms.
Maksymalna ilość klientówMaksymalna ilość klientów, którzy mogą się połączyć do danego drivera komunikacyjnego. W PROMOTIC licencji klienci są naliczani jako PmDataClient.
Maks.ilość wierszy w INFO/COMM, karta "Monitor"W INFO systemie można dokłąadnie śledzić stan transmisji. Informacja znajduje się w pozycji "COMM".
Pozycja ta zawiera kilka kart. Karta "Monitor" zawiera cykliczną listę historii transmisji włącznie z znakami, które były transmitowane. Przy pomocy tego konfiguratora można wprowadzić wielkość tej listy cylkicznej.
Domyślną wartością jest 1000.

Historia:
Pm9.00.03: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.