Promotic

StopBits - właściwość obiektu PmaComm

Opis:
Ilość bitów stopu łącza szeregowego.
Składnia:
Long StopBits
Wartości:
Standardowymi wartościami są:
0 - 1 bit stopu
1 - 1.5 bita stopu
2 - 2 bity stopu
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Ilość bitów stopu" tego obiektu.
 
Wykorzystanie tej właściwości jest bardzo niestandardowe i jest zalecane tylko w przypadkach specjalnych.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oComm = pMe.Pm("/Comm");
var nStopBits = oComm.StopBits;
© MICROSYS, spol. s r.o.