Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Dtr - właściwość obiektu PmaComm

Opis:
Wartość sygnału DTR łącza szeregowego.
Składnia:
Long Dtr
Wołanie:
oComm.Dtr = n
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Sterowanie działaniem DTR" tego obiektu.
 
Standardowymi wartościami są 0 i 1. Odczyt tej wartości nie jest zaimplementowany.

Wykorzystanie tej własności jest bardzo niestandardowe i jest zalecane tylko w przypadkach specjalnych.

Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oComm = pMe.Pm("/Comm");
oComm.Dtr = 1;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice