Promotic

IsConnected - właściwość obiektu PmaComm

Opis:
Stwierdzi, czy obiekt PmaComm jast podłączony poprzez Ethernet lub po łączu szeregowym komputera.
Składnia:
Boolean IsConnected
Wartości:
true - komunikacja jest podłączona
false - komunikacja nie jest podłączona
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
- dla łącza szeregowego: Właściwość zwraca znacznik, że port szeregowy jest otwarty.
- dla Ethernet-klienta TCP: Właściwość zwraca znacznik, że jest nawiązane połączenie TCP.
- dla Ethernet-klienta UDP: Właściwość zwraca znacznik, że komunikacja jest dozwolona (w przypadku UDP nie jest nawiązywane połączenie).
- dla Ethernet-serwera: Nie działa.
Patrz również:
- PmaComm.OpenPort (metoda)
- PmaComm.onConnect (zdarzenie)
- PmaComm.onDisconnect (zdarzenie)
Przykład:
Jeżeli w danym obiekcie 5x za sobą dojdzie do błędu komunikacji, wtedy ostrzeż (np. wywołaj alarm, itd.)
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oComm = pMe.Pm("/Comm");
if (oComm.IsConnected)
{
// IsConnected = true
}
© MICROSYS, spol. s r.o.