Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IsConnected - vlastnost objektu PmaComm

Popis:
Zjistí, zda objekt PmaComm je připojen přes Ethernet nebo přes sériový port počítače.
Syntaxe:
Boolean IsConnected
Volání:
b = oComm.IsConnected
Hodnoty:
true - komunikace je připojena
false - komunikace je odpojena
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
- pro sériovou linku: Vlastnost vrací příznak, že je otevřen sériový port.
- pro Ethernet-klienta TCP: Vlastnost vrací příznak, že je navázáno TCP spojení.
- pro Ethernet-klienta UDP: Vlastnost vrací příznak, že komunikace je povolena (pro UDP se nenavazuje spojení).
- pro Ethernet-server: Není funkční.
Viz také:
- PmaComm.OpenPort (metoda)
- PmaComm.onConnect (událost)

Historie:
Pm7.03.08: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice