Update cookies preferences
Promotic

IsConnected - vlastnost objektu PmaComm

Popis:
Zjistí, zda objekt PmaComm je připojen přes Ethernet nebo přes sériový port počítače.
Syntaxe:
Boolean IsConnected
Hodnoty:
true - komunikace je připojena
false - komunikace je odpojena
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
- pro sériovou linku: Vlastnost vrací příznak, že je otevřen sériový port.
- pro Ethernet-klienta TCP: Vlastnost vrací příznak, že je navázáno TCP spojení.
- pro Ethernet-klienta UDP: Vlastnost vrací příznak, že komunikace je povolena (pro UDP se nenavazuje spojení).
- pro Ethernet-server: Není funkční.
Viz také:
- PmaComm.OpenPort (metoda)
- PmaComm.onConnect (událost)
Příklad:
Pokud v daném objektu 5x po sobě vznikne chyba komunikace, pak upozornit (např. vyvolat alarm, atd.)
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oComm = pMe.Pm("/Comm");
if (oComm.IsConnected)
{
// IsConnected = true
}
© MICROSYS, spol. s r.o.