Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onConnect - událost objektu PmaComm

Popis:
Událost je vyvolána po úspěšném navázání spojení.
Pro Ethernet TCP událost je vyvolána po úspěšném navázání TCP spojení.
Pro Ethernet UDP událost není vyvolána nikdy (pro UDP se nenavazuje spojení)
Pro sériovou linku událost je vyvolána po úspěšném připojení například k portu "COM1".
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaComm objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.

Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.

Viz také:
- PmaComm.IsConnected (vlastnost)
- PmaComm.OpenPort (metoda)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice