Promotic

onConnect - událost objektu PmaComm

Popis:
Událost je vyvolána po úspěšném navázání spojení.
Pro Ethernet TCP: Událost je vyvolána po úspěšném navázání TCP spojení.
Pro Ethernet UDP: Událost je vyvolána před prvním přenosem po spuštění aplikace, nebo před prvním přenosem po předchozích neúspěšných komunikací.
Pro sériovou linku: Událost je vyvolána po úspěšném připojení například k portu "COM1".
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmaComm objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
Parametr pEvent zde není využit, protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace.
Viz také:
- PmaComm.IsConnected (vlastnost)
- PmaComm.OpenPort (metoda)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.Debug("communication - onConnect");

Historie:
Pm9.00.11: Událost zprovozněna i pro UDP.
© MICROSYS, spol. s r.o.