Promotic

ClosePort - metoda objektu PmaComm

Popis:
Zavření sériového/ethernet komunikačního portu tohoto objektu.
Syntaxe:
Boolean ClosePort()
Vrácená hodnota:
true - Port se úspěšně zavřel.
false - Port se nezavřel. Možná závada: Port předtím nebyl otevřen nebo se port ještě otevírá (pro Ethernet-klienta může připojování trvat déle a v té době nelze port zavřít)
Poznámka:
pro sériovou linku: Tato metoda zavře například port COM1 (COM2 ..) a pak tento sériový port lze použít pro komunikaci jiným objektem nebo jinou aplikací.
Pro pokračování přenosu tímto objektem se pak musí volat metoda OpenPort.
Viz Nastavení parametrů sériové linky.
pro Ethernet-klienta: Touto metodou se zavře TCP spojení.
Pro UDP přenosy je zbytečné tuto metodu volat.
Po zavření spojení: pro pokračování v přenosech na stejné TCP adrese a portu se pak NEmusí volat metoda OpenPort, protože před novým přenosem se spojení otevře automaticky.
Viz Nastavení parametrů Ethernet-klient.
Viz také:
- PmaComm.OpenPort (metoda)
- PmaComm.IsConnected (vlastnost)
- PmaComm.onConnect (událost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oComm = pMe.Pm("/Comm");
oComm.ClosePort();

Historie:
Pm8.02.13: Tato metoda nově nezavře port pokud se port právě otevírá.
© MICROSYS, spol. s r. o.