Promotic

Nastavení parametrů Ethernet-klient - konfigurační okno

Popis:
V tomto konfiguračním okně se definují parametry Ethernet-klient komunikace realizované objektem PmaComm.
Toto konfigurační okno lze otevřít z konfigurátoru "Základní parametry komunikace", pokud je komunikační protokol určen pro Ethernet-klient.
Konfigurátory:
Síťová adresaSíťová adresa, ke které bude komunikace připojená. Adresu lze zadat jako IP adresa (např. 192.168.0.15) nebo jako název počítače (např. server11).
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Hodnota může být změněna metodou OpenPort.
Hodnota může být zjištěna metodou GetProtParam("EthIPAddr").
Číslo TCP/UDP portuČíslo Ethernet portu pro danou komunikaci.
Pro komunikaci aplikace PROMOTIC s automatem je obvykle toto číslo nastaveno natvrdo v automatu a aplikace PROMOTIC zde musí mít stejnou hodnotu (viz poznámka níže).
Hodnota může být změněna metodou OpenPort.
Hodnota může být zjištěna metodou GetProtParam("EthPort").
Typ Ethernet přenosuUpřesnění typu Ethernet protokolu.
Pro komunikaci aplikace PROMOTIC s automatem je obvykle tento typ implementován natvrdo v automatu a aplikace PROMOTIC zde musí mít stejný typ (viz poznámka níže).
TCP (přednastaveno) - Umožňuje přenášet neomezené množství dat se zabezpečenou kontrolou. Data se přenášejí po částech v tzv. paketech.
UDP - Umožňuje přenášet data jen omezené velikosti (často jen do 500 bajtů). Přenos je velmi rychlý.
Počet opakování při neúspěšném Master přenosuVýběr počtu opakování vyslání zprávy v případě, že odpověď byla neúplná nebo nebyla přijata vůbec. Toto nastavení má smysl pouze pro komunikační zprávy typu Master. Přednastavená hodnota je 0 (tzn. bez opakování).
Timeout přenosu jednoho paketu [ms]Pokud se přenáší data (1 paket) déle než je zde zadáno, pak se přenos ukončí (je vyvolána událost onEndOfTransfer s chybou 24 nebo 66).
Přednastavená hodnota je 2000 ms.
Filtrovat ECHO znakyUrčuje, zda se mají první přijatá data odstranit (odfiltrovat), protože to jsou opakující se znaky ze zprávy vyslané.
Poznámka: Přijaté odfiltrované ECHO znaky jsou zaznamenány spolu s ostatními přijatými znaky v položce "/COMM/Monitor" INFO systému.
Ne (přednastaveno) - Nefiltrovat
Ano - Filtrovat. Odstraní se tolik prvních přijatých znaků, kolik bylo znaků naposledy vysláno. Význam má nastavovat asi pouze pokud se používá převodník ze sériové linky na Ethernet a tento převodník vrací zaslané znaky.
Připojit až při prvním přenosuPokud je zatrženo, pak se nebude aplikace PROMOTIC připojovat k serveru hned po spuštění aplikace ale připojí se až při prvním přenosu.
Zavřít spojení po každém přenosuPokud je zatrženo, pak po každém přenosu se uzavře spojení. Při dalším přenášení dat se bude aplikace nejdřív připojovat k serveru.
Zpomaluje to celou komunikaci a proto je to vhodné pouze pro velmi řídké komunikace. Neustále otevírání a zavírání spojení může činit problémy PLC automatu a častá komunikace se zavíráním spojení proto může být nespolehlivá.
Pokud je nutno vyslat více zpráv a teprve pak uzavřít spojení, pak je lepší NEzatrhnout tento konfigurátor (spojení by se totiž zavíralo po přenosu každé zprávy) a po přenosu všech zpráv volat metodu ClosePort.
Viz také: Connection Limit - Omezení počtu otevřených spojení.
Max.počet řádků v INFO/COMM, karta "Monitor"V INFO systému lze podrobně sledovat stav přenosu. Informace je v položce "COMM".
Tato položka obsahuje více karet. Karta "Monitor" obsahuje kruhový seznam historie přenosu včetně znaků, které se přenesly. Zde lze zadat velikost tohoto kruhového seznamu.
Přednastavená hodnota je 1000.
Poznámka:
Parametry "Číslo TCP/UDP portu" a "Typ Ethernet přenosu" jsou často předepsány automatem a je nutno zadat zde stejné hodnoty.
Pro daný ovladač jsou tyto hodnoty popsány v jeho PROMOTIC dokumentaci (viz například PmModbusMr nebo PmTeco) a také se objevuje nápověda pod čarou přímo v tomto konfiguračním okně.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice