Update cookies preferences
Promotic

Nastavení parametrů Ethernet-klient - konfigurační okno

Popis:
V tomto okně se definují parametry Ethernet-klient komunikace realizované objektem PmaComm.
 
Toto konfigurační okno lze otevřít z konfigurátoru "Základní parametry komunikace", pokud komunikační protokol je určen pro Ethernet-klient.
Konfigurátory:
Síťová adresaSíťová adresa vzdáleného zařízení (např. PLC automatu), ke které bude komunikace připojená.
Adresu lze zadat jako:
- IPv4 celá adresa (např. "192.168.0.15")
- IPv4 adresa tohoto počítače (tzn. "127.0.0.1")
- IPv4 název počítače (např. "server11")
- IPv4 název tohoto počítače (tzn. "localhost")
- IPv6 celá adresa (např. "2a02:c38:8136:800a:37a:ab66:6fc9:accd")
- IPv6 adresa tohoto počítače (tzn. "::1")
 
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
Hodnota může být změněna metodou OpenPort.
Hodnota může být zjištěna metodou GetProtParam("EthIPAddr").
Číslo vzdáleného TCP/UDP portuČíslo Ethernet vzdáleného portu pro danou komunikaci.
Pro komunikaci aplikace PROMOTIC s automatem je obvykle toto číslo portu nastaveno natvrdo v automatu a aplikace PROMOTIC zde musí mít stejnou hodnotu (viz poznámka níže).
Hodnota může být změněna metodou OpenPort.
Hodnota může být zjištěna metodou GetProtParam("EthPort").
 
Viz: Wikipedia: Seznam čísel portů TCP a UDP používaných protokoly pro provoz síťových aplikací.
Číslo lokálního TCP/UDP portuČíslo Ethernet lokálního portu pro danou komunikaci.
Automaticky (přednastaveno) - Hodnota portu se vybere automaticky po spuštění aplikace (většinou nezáleží na konkrétní hodnotě, jen hodnota musí být jedinečná na počítači).
V tom případě se lokální port mění při každém navázání spojení.
Zadáno ručně - Hodnota bude zadána ručně v dodatečném konfigurátoru.
Typ Ethernet přenosuUpřesnění typu Ethernet protokolu.
Pro komunikaci aplikace PROMOTIC s automatem je obvykle tento typ implementován natvrdo v automatu a aplikace PROMOTIC zde musí mít stejný typ (viz poznámka níže).
TCP (přednastaveno) - Umožňuje přenášet neomezené množství dat se zabezpečenou kontrolou. Data se přenášejí po částech v tzv. paketech.
UDP - Umožňuje přenášet data pouze omezené velikosti (často pouze do 500 bajtů). Přenos dat je velmi rychlý.
Počet opakování při neúspěšném Master přenosuVýběr počtu opakování přenos zprávy v případě, že odpověď byla neúplná nebo nebyla přijata vůbec. Toto nastavení má smysl pouze pro komunikační zprávy typu Master.
Výchozí hodnota je 0 (tzn. bez opakování).
Timeout přenosu jednoho paketu [ms]Pokud se přenáší data (1 paket) déle než je zde zadáno, pak se přenos ukončí (je vyvolána událost onEndOfTransfer s chybou 24 nebo 66).
V případě přenosu zprávy typu Master je to timeout pro příjem vyžádané zprávy.
Výchozí hodnota je 2000 ms.
Filtrovat ECHO znakyUrčuje, zda se mají první přijatá data odstranit (odfiltrovat), protože to jsou opakující se znaky ze zprávy vyslané.
Poznámka: Přijaté odfiltrované ECHO znaky jsou zaznamenány spolu s ostatními přijatými znaky v položce "/COMM/Ovladač/Monitor" INFO systému.
Ne (přednastaveno) - Nefiltrovat
Ano - Filtrovat. Odstraní se tolik prvních přijatých znaků, kolik bylo znaků naposledy vysláno. Význam má nastavovat asi pouze pokud se používá převodník sériová linka->Ethernet a tento převodník vrací zaslané znaky.
Připojit až při prvním přenosuPokud je zatrženo, pak aplikace PROMOTIC se nebude připojovat k serveru hned po spuštění aplikace ale připojí se až při prvním přenosu.
Zavřít spojení po každém přenosuPokud je zatrženo, pak po každém přenosu se zavře spojení. Při dalším přenosu dat se bude aplikace nejprve připojovat k serveru.
Zpomaluje to celou komunikaci a proto je to vhodné pouze pro velmi řídké komunikace. Neustále otevírání a zavírání spojení může činit problémy PLC automatu a častá komunikace se zavíráním spojení proto může být nespolehlivá.
Pokud je nutno vyslat více zpráv a teprve pak zavřít spojení, pak je lepší NEzatrhnout tento konfigurátor (spojení by se totiž zavíralo po přenosu každé zprávy) a po přenosu všech zpráv volat metodu ClosePort.
Viz také: Connection Limit - Omezení počtu otevřených spojení.
Max.počet řádků v INFO/COMM, karta "Monitor"V INFO systému lze podrobně sledovat stav přenosu. Informace je v položce "COMM".
Tato položka obsahuje více karet. Karta "Monitor" obsahuje kruhový seznam historie přenosu včetně znaků, které se přenesly. Zde lze zadat velikost tohoto kruhového seznamu.
Výchozí hodnota je 1000.
Poznámka:
Parametry "Číslo vzdáleného TCP/UDP portu" a "Typ Ethernet přenosu" jsou obvykle předepsány automatem a je nutno zadat zde stejné hodnoty.
Pro daný ovladač jsou tyto hodnoty popsány v PROMOTIC dokumentaci (viz například popis PmModbusMr) a také se objevuje nápověda pod čarou přímo v tomto konfiguračním okně.

Historie:
Pm9.00.26: V konfigurátoru "Síťová adresa" lze nyní zadat také IPv6 adresu.
© MICROSYS, spol. s r.o.