Promotic

Nastavení parametrů Ethernet-server - konfigurační okno

Popis:
V tomto okně se definují parametry Ethernet-server komunikace realizované objektem PmaComm.
 
Toto konfigurační okno lze otevřít z konfigurátoru "Základní parametry komunikace", pokud komunikační protokol je určen pro Ethernet-server. To znamená komunikační ovladač: PmCharServer.
Konfigurátory:
Číslo TCP/UDP portuČíslo Ethernet portu pro danou komunikaci.
Typ Ethernet přenosuUpřesnění typu Ethernet protokolu.
TCP (přednastaveno) - Umožňuje přenášet neomezené množství dat se zabezpečenou kontrolou. Data se přenášejí po částech v tzv. paketech.
UDP - Umožňuje přenášet data jen omezené velikosti (často jen do 500 bajtů). Přenos dat je velmi rychlý.
Timeout neaktivnosti TCP spojení [s]Pokud bude TCP spojení po tuto dobu neaktivní (nebudou se posílat žádné komunikační zprávy) pak server toto spojení zruší.
Výchozí hodnota je 300 sekund (tzn. 5 minut).
Timeout přenosu jednoho paketu [ms]Pokud se přenáší data (1 paket) déle než je zde zadáno, pak se přenos ukončí (je vyvolána událost onEndOfTransfer s chybou 24 nebo 66).
Výchozí hodnota je 2000 ms.
Maximální počet klientůMaximální počet klientů, kteří se mohou připojit k danému komunikačnímu ovladači. V PROMOTIC licenci se tito klienti počítají jako PmDataClient.
Max.počet řádků v INFO/COMM, karta "Monitor"V INFO systému lze podrobně sledovat stav přenosu. Informace je v položce "COMM".
Tato položka obsahuje více karet. Karta "Monitor" obsahuje kruhový seznam historie přenosu včetně znaků, které se přenesly. Zde lze zadat velikost tohoto kruhového seznamu.
Výchozí hodnota je 1000.

Historie:
Pm9.00.03: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.