Update cookies preferences
Promotic

Počítačové sítě a Ethernet - Poznámky a nástroje

Tato kapitola popisuje různé návody a poznámky k údržbě a konfiguraci počítačových sítí. Jakékoli podněty na zpřesnění a doplnění zde uvedených údajů vitáme.

Pomocné síťové nástroje v OS Windows

Následující pomocné prográmky jsou vždy v OS Windows a lze je vyvolat například z příkazového řádku. Pokud je vyvoláte bez parametru nebo s parametrem /?, pak zobrazí nápovědu pro všechny možnosti.

>ipconfig /all ... Zobrazí konfiguraci IP protokolu a Ethernet adaptérů.
>route print ... Zobrazí a zpracovává síťové směrovací tabulky.
>arp -a ... Zobrazí a upravuje tabulku pro konverzi IP adres na fyzické MAC adresy. Tabulku používá protokol ARP.
>tracert www.google.com ... Vypíše detailní informace o jednotlivých bodech na cestě k nějakému cíli v síti.
>netstat ... Zobrazuje aktuální síťová připojení a statistiku TCP/IP.


Soubor HOSTS:
Ve složce "/Windows/system32/drivers/etc" je textový soubor hosts (bez přípony). Tento soubor obsahuje mapování IP adres na názvy hostitele. Zde lze ručně zadat název pro danou IP adresu. V tomto souboru je asi vždy přítomen řádek:
127.0.0.1 localhost
Adresa 127.0.0.1 je univerzální adresa a určuje tento počítač. Místo této adresy však můžete používat i slovo localhost. Editace v tomto souboru je vhodná, pokud máte IP adresu (např. 121.47.0.15) jiného počítače, který nemá v síti své název. Pokud zadáte do souboru následující řádek, pak se můžete na tento počítač odvolávat i názvem (např. promotic2):
121.47.0.15 promotic2

Connection Limit - Omezení počtu otevřených spojení

Omezení počtu otevřených spojení bylo zavedeno v OS Windows XP sp2 a 2003 sp1a a pak bylo zrušeno v OS Windows Vista sp2 a vyšších. Následující text je určen pouze pro OS Windows, ve kterých je toto omezení zavedeno.

Omezuje se počet otevřených spojení v jednom okamžiku na 10. Toto má zabezpečit Váš systém proti malware (malicious software) a jeho rychlému šíření po síti.

Pokud chcete zjistit, zda Váš systém dosáhl výše zmíněného omezení, pak se podívejte do prohlížeče událostí OS Windows (návod: Start->Spustit a zadejte Eventvwr.msc). V prohlížeči vyberte položku System a sledujte sloupec Událost. Pokud tam bude číslo 4226, pak Váš systém v daném čase dosáhl omezení.

Toto omezení může vadit pro běh aplikace PROMOTIC. Například pokud komunikujete současně s 10 a více PLC automaty přes Ethernet (viz Způsoby komunikace a sdílení dat v aplikaci PROMOTIC), pak tohoto omezení dosáhnete.
1. řešením je v objektu PmaComm nastavit Ethernet parametry: Připojit až při prvním přenosu a Zavřít spojení po každém přenosu tak, že každý přenos naváže spojení, přenese data a pak spojení zruší. Tak lze dosáhnout toho, že v jednom okamžiku nebude více než 10 spojení, může to však snížit rychlost komunikace. Obvykle je lepší NEnastavovat Zavřít spojení po každém přenosu ale volat metodu ClosePort až po přenosu požadovaného počtu zpráv.
2. řešením je použít nástroj, který toto omezení může zvětšit (např. z 10 na 50). Na Internetu lze takový software najít, například:
- "xp-AntiSpy".
- možná také pomůže "TCP Optimizer".
- a jiné.
Navigace:
 
 
- Počítačové sítě a Ethernet - Poznámky a nástroje
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r.o.