Promotic

Jak pracovat s datumem a časem v systému PROMOTIC

V systému PROMOTIC se interně používá datový typ Date. Lze také použít pomocný objekt PmDateObject.

PmDate - datum a čas v číselné interní PROMOTIC podobě:
(datový typ Date) se používá interně v systému PROMOTIC, a také ve skriptovacím rozhraní Pma objektů. Protože se jedná o jednoduchou číselnou hodnotu, snadno se s ní ve skriptech pracuje (z hlediska čtení, zapamatování, zápisu, předání jiným skriptům, atd.). Nicméně pokud je nutno pro datum a čas provést složitější operace (časové posuny, formátování pro zobrazení, atd.), pak je výhodné z hodnoty PmDate vytvořit pomocný objekt PmDateObject, určený k operacím pro datum a čas.

JavaScript

Čas v tomto jazyce realizuje systém PROMOTIC jako reálné číslo typu Double (hodnota je počet dnů od 30.12.1899).

Jazyk JavaScript má sice vlastní objekt Date(), ale v systému PROMOTIC není doporučeno tento objekt používat.

Operace s časem lze provádět:
- pomocí metod objektu Pm (viz Pm metody pro datum a čas)
- nebo pomocí metod objektu PmDateObject (objekt lze vytvořit metodou Pm.CreatePmDateObject).

VBScript

Pro práci s datumem a časem VBScript používá datový typ Date, což je v podstatě reálné číslo typu Double (hodnota je počet dnů od 30.12.1899).

Datum a čas lze vytvořit několika způsoby, viz Now, Date, Time. Další možnosti Poznámky k datovému typu Date:, ...

Operace s časem lze provádět:
- pomocí VBScript funkcí (viz VBScript funkce s datumem a časem)
- pomocí metod objektu Pm (viz Pm metody pro datum a čas)
- nebo pomocí metod objektu PmDateObject (objekt lze vytvořit metodou Pm.CreatePmDateObject).

Některé další PROMOTIC metody používající datum a čas

Pm.Time - Systémový čas
Pm.CreateDate - Vytvoří datum a čas z jeho jednotlivých částí
Pm.CreatePmDateObject - Vytvoří pomocný objekt PmDateObject pro práci s datumem a časem
Pm.GetDateOf - Vrací různé datumy odvozené od zadaného datumu
Pm.IsDaylight - Test zda je nastaven "letní čas"

PmaTrendGroup.GetTime - Vrací žádaný čas
PmaTrendGroup.CreateFilter - Vytvoří hodnoty filtru rozsahu pro další metody
PmaTrendGroup.RunTime - Uložení aktuálních hodnot se zadaným časem
PmaTrendGroup.GetValueByTime - Vrací hodnotu (nebo více hodnot) proměnné (více proměnných) podle zadaného času
PmaTrendGroup.SetValueByTime - Zápis hodnoty (více hodnot) proměnné (více proměnných) podle zadaného času.

Formátování datumu a času:
Pro formátování a skenování je doporučeno použít objekt PmFormat - viz Příklady pro typ DateTime.
Lze však použít i zastaralé metody:
Pm.ScanDate - Získá datum a čas z textové hodnoty
Pm.FormatDate - Vytvoří textový řetězec obsahující datum a čas
Navigace:
 
 
- Jak pracovat s datumem a časem v systému PROMOTIC
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r.o.