Promotic

GetTime - metoda objektu PmaTrendGroup

Popis:
Vrací žádaný čas.
Syntaxe:
Date GetTime(String sType, Long nTimeType)
Parametry:
sType(String) Určuje, který čas má metoda vracet.
"writenewest" - je vrácen čas posledního (nejnovějšího) zapsaného záznamu
"writeoldest" - je vrácen čas nejstaršího zapsaného záznamu
nTimeType(Long) Typ vráceného času
1 - Metoda vrací "lokální čas" ("zimní čas" v zimním období a "letní čas" v letním období, odpovídá času počítače podle místního nastavení systému Windows)
2 - Metoda vrací "zimní čas" (v letním i v zimním období).
Viz také:
- Pm.GetDateOf (metoda)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTrend = pMe.Pm("/Trends");
var tTime = oTrend.GetTime("writenewest", 1);
© MICROSYS, spol. s r.o.