Promotic

Open - metoda objektu PmaTrendGroup

Popis:
Otevření nebo vytvoření nového archivu trendů a zpřístupnění jeho dat.
Syntaxe:
Boolean Open(String sSourceType, String sSource, [String sConnection])
Parametry:
sSourceType(String) Určuje typ archivu, jehož data budou zpřístupněna voláním metody.
"accesscyclic" (nepovinné) - Otevření archivu technologií Database Access cyclic.
"mssqlcyclic" (nepovinné) - Otevření archivu technologií Database MS SQL server cyclic.
"oraclecyclic" (nepovinné) - Otevření archivu technologií Database Oracle cyclic.
"mysqlcyclic" (nepovinné) - Otevření archivu technologií Database MySQL cyclic.
"firebirdcyclic" (nepovinné) - Otevření archivu technologií Database FireBird cyclic.
"promoticcyclic" (nepovinné) - Otevření archivu technologií Promotic binary file cyclic.
"accessbackup" (nepovinné) - Otevření archivu technologií Database Access backups (zastaralé).
"dbasebackup" (nepovinné) - Otevření archivu technologií Database dBase backups.
"mssqlbackup" (nepovinné) - Otevření archivu technologií Database MS SQL server backups (zastaralé).
sSource(String) Určuje zdroj dat, ke kterému se připojuje objekt PmaTrendGroup. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "database:c:\database.mdb;table:data;".
"server:xxx;" (nepovinné) - (ignoruje se pokud je uveden parametr sConnection) Název SQL serveru, ze kterého budou čtena data. Nenastavuje se pokud parametr sSourceType je nastaven na "accesscyclic", "accessbackup", "dbasebackup" nebo "promoticcyclic".
"user:xxx;" (nepovinné) - (ignoruje se pokud je uveden parametr sConnection) Uživatel pro přístup k SQL serveru. Nenastavuje se pokud parametr sSourceType je nastaven na "accesscyclic", "accessbackup", "dbasebackup" nebo "promoticcyclic".
"password:xxx;" (nepovinné) - (ignoruje se pokud je uveden parametr sConnection) Heslo uživatele pro přístup k SQL serveru. Nenastavuje se pokud parametr sSourceType je nastaven na "accesscyclic", "accessbackup", "dbasebackup" nebo "promoticcyclic".
"database:xxx;" (nepovinné) - (ignoruje se pokud je uveden parametr sConnection) Určuje se zde databáze, ve které jsou uložena data. Pokud parametr sSourceType je:
"mssqlcyclic", "oraclecyclic", "mysqlcyclic", "firebirdcyclic", "mssqlbackup": určuje SQL databázi.
"dbasebackup": určuje složka se soubory *.dbf.
"accesscyclic", "accessbackup": určuje soubor *.mdb.
"promoticcyclic": určuje složka se souborem *.ht.
"table:xxx;" (nepovinné) - Určuje tabulku nebo prefix tabulky, ve které jsou uložena data. Pokud parametr sSourceType je:
"mssqlcyclic", "oraclecyclic", "mysqlcyclic", "firebirdcyclic", "accesscyclic": určuje název tabulky s cyklickými daty.
"dbasebackup": určuje prefix (předpona) názvů záloh (tabulek v databázi), úplný název je pak tvořen tímto prefixem a datumem s časem. Pokud se zde zadá celý název souboru *.dbf včetně přípony, pak to znamená, že se bude prohlížet jediný konkrétní soubor a nikoliv sada záloh. Poznámka! Lze zadat také úplný název souboru *.dbf včetně cesty (složky), pak se cesta už nezadává v parametru "database:". Úplnou cestu lze zadat i v podobě #data:.
"mssqlbackup", "accessbackup": určuje prefix (počátek) názvů záloh (tabulek v databázi), úplný název je pak tvořen tímto prefixem a datumem s časem nebo pořadovým číslem.
"promoticcyclic": určuje název cyklického souboru *.ht (lze zadat s příponou). Poznámka! Lze zde také zadat úplný název souboru *.ht včetně cesty (složky), pak se cesta už nezadává v parametru "database:". Úplnou cestu lze zadat i v podobě #data:.
"coltimename:xxx;" (nepovinné) - Zadává se název sloupce tabulky (určené parametrem table), ve kterém je uložen čas. Parametr nelze zadat při nastavení sSourceType na "mssqlbackup", "accessbackup", "dbasebackup" nebo "promoticcyclic".
"colattrname:xxx;" (nepovinné) - Zadává se název sloupce tabulky (určené parametrem table), ve kterém jsou uloženy atributy. Vyplňuje se pouze pokud se přistupuje k tabulce databáze, která vznikla archivací dat objektem PmaTrendGroup, v jiném případě se tento parametr zadává prázdný. Parametr nelze nastavit při nastavení sSourceType na "mssqlbackup", "accessbackup", "dbasebackup" nebo "promoticcyclic".
Upozornění! Pokud se otevírá databázová tabulka, která nebyla vytvořena objektem PmaTrendGroup a ve které není obsažený sloupec s atributem, pak se musí tento parametr uvést s prázdnou hodnotou (colattrname:;), v jiném případě by se použila výchozí hodnota "pm_attr".
"backupcount:xxx;" (nepovinné) - Určuje počet záloh (tabulek) v archivu trendů. Slouží pouze pokud parametr sSourceType je nastaven na "mssqlbackup", "accessbackup" nebo "dbasebackup".
"backupsizerows:xxx;" (nepovinné) - Určuje velikost jedné zálohy (tabulky) v archivu trendů počtem řádků. Slouží pouze pokud parametr sSourceType je nastaven na "mssqlbackup", "accessbackup" nebo "dbasebackup".
"backupsizetime:xxx;" (nepovinné) - Určuje velikost jedné zálohy (tabulky) v archivu trendů časovým rozpětím. Slouží pouze pokud parametr sSourceType je nastaven na "mssqlbackup", "accessbackup" nebo "dbasebackup".
sConnection[nepovinné] (String) ADO Connection řetězec napojení k databázi trendů. Pokud tento parametr je nastaven, pak se nepoužívají následující parametry parametru sSource: "server:xxx;", "database:xxx;", "user:xxx;" a "password:xxx;". Tyto parametry jsou už obsaženy ve vlastním ADO Connection řetězci v parametru sConnection.
Vrácená hodnota:
Vrací hodnotu true pokud byl archiv úspěšně otevřen, v jiném případě vrací hodnotu false.
Poznámka:
Metoda nastaví a otevře archiv trendů (pokud doposud nebyl vytvořen, pak i vytváří). Pokud byl archiv otevřen již dříve (po spuštění aplikace, dřívějším voláním metody Open), pak metoda nejprve zavře stávající archiv.
Konfigurátor "Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)" ovlivňuje chování metody Open (viz Objekt PmaTrendGroup v módu "Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)").
Viz také:
Příklad1:
Otevření tabulky v databázi Access vytvořené objektem PmaTrendGroup.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oTrend.Open("accesscyclic", "database:c:\\trend1.mdb;table:history1;coltimename:pm_time;colattrname:pm_attr;");
// nebo
oTrend.Open("accesscyclic", "table:history1;coltimename:pm_time;colattrname:pm_attr;", "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:/trend1.mdb;");
Příklad2:
Otevření tabulky v databázi Access data.mdb (vytvořené externě jiným systémem). Sloupec času v tabulce se jmenuje savetime. Je zapnut mód "Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)", tzn. konfigurátor "Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)" je nastaven na true.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oTrend.Open("accesscyclic", "database:c:\\data.mdb;table:pmctv;coltimename:savetime;colattrname:;");
// nebo
oTrend.Open("accesscyclic", "table:pmctv;coltimename:savetime;colattrname:;", "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\\data.mdb;");
Příklad3:
Otevření tabulky v databázi MS SQL (tabulka opět nevytvořil systém PROMOTIC). Sloupec času v v tabulce se jmenuje savetime. Je zapnut mód "Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)", tzn. konfigurátor "Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)" je nastaven na true.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oTrend.Open("mssqlcyclic", "server:.\\MSSQLSERVER;user:pm_writer;password:pmwriter;database:pm_data;table:pmctv;coltimename:savetime;colattrname:;");
// nebo
oTrend.Open("mssqlcyclic", "table:pmctv;coltimename:savetime;colattrname:;", "Provider=SQLOLEDB;Server=.\\MSSQLSERVER;Database=pm_data;Uid=pm_writer;Pwd=pmwriter;");
Příklad4:
Otevření binárního datového souboru, který byl vytvořen objektem PmaTrendGroup.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oTrend.Open("promoticcyclic", "table:c:\\data.ht;");
Příklad5:
Otevření archivu trendů ve formátu dBase ve složce #data: (v podsložce trend\archive).
Archiv trendů byl vytvořen objektem PmaTrendGroup a názvy souborů *.dbf (tabulek) začínají prefixem Trend.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oTrend.Open("dbasebackup", "database:#data:/trend/archive;table:trend;backupcount:15;backupsizerows:500;backupsizetime:not limited;");
// nebo
oTrend.Open("dbasebackup", "table:trend;backupcount:15;backupsizerows:500;backupsizetime:not limited;", "Data Source=c:/trend/archive;");
Příklad6:
Otevření jednoho konkrétního souboru dBase ve složce #data: (v podsložce trend\archive).
Soubor byl vytvořen objektem PmaTrendGroup.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sSource;
oTrend.Close();
sSource = "table:#data:/trend/archive/trend2018-02-12_14-18-26;";
// nebo
sSource = "database:#data:/trend/archive;table:trend2018-02-12_14-18-26;";
oTrend.Open("dbasebackup", sSource);
© MICROSYS, spol. s r.o.