Promotic

Objekt PmaTrendGroup v módu "Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)"

Nastavením konfigurátoru "Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)" se objekt PmaTrendGroup přepne do módu, kdy je schopen číst kromě souborů již dříve vytvořených objektem PmaTrendGroup také databázové soubory (formátu dBase, Microsoft Access, MS SQL Server, MySQL a Oracle) vytvořené jakýmkoli jiným systémem. Databázová tabulka, která má být čtena objektem PmaTrendGroup, musí splňovat podmínku, že je v ní definován sloupec času - typ Datum a čas. V módu "Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)" lze data prohlížet prohlížečem PmgTrendViewer, vyhodnocovat metodou GetData, atd. Není ale možné přidávat nové záznamy (volání metod Run, RunTime nefunguje).

V tomto režimu karta "Data" nedefinuje seznam trendovaných proměnných a může být dokonce prázdná. Pokud zde seznam proměnných je (nemusí být úplný) a název některé proměnné z tohoto seznamu se shoduje s názvem sloupce v databázové tabulce (odkazované v objektu PmaTrendGroup), pak zde zadané hodnoty v kartě - Minimum, Maximum a Zobrazovaný název trendu - slouží jako výchozí nastavení proměnné pro prohlížeč PmgTrendViewer.
Navigace:
 
 
- Objekt PmaTrendGroup v módu "Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)"
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.