Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmTrend objekt v módu "Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)"

Nastavením konfigurátoru "Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)" se objekt PmTrend přepne do módu, kdy je schopen číst kromě souborů již dříve vytvořených objektem PmTrend také databázové soubory (formátu dBase, Microsoft Access, MS SQL Server, MySql a Oracle) vytvořené jakýmkoli jiným systémem. Databázová tabulka, jenž má být čtena objektem PmTrend, musí splňovat podmínku, že je v ní definován sloupec času - typ Datum a čas. V módu "Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)" lze data prohlížet prohlížečem TrendsView, vyhodnocovat pomocí metody GetData, atd. Není ale možné přidávat nové záznamy (volání metod Run, RunTime nefunguje).
 
V tomto režimu záložka Data nedefinuje seznam trendovaných veličin a může být dokonce prázdná. Pokud zde seznam veličin je (nemusí být úplný) a název některé veličiny z tohoto seznamu se shoduje s názvem sloupce v tabulce databáze (odkazované objektem PmTrend), pak zde v záložce zadané hodnoty - Minimum, Maximum a Název k zobrazení - slouží jako implicitní nastavení veličiny pro prohlížeč TrendsView.
Navigace:
 
 
- PmTrend objekt v módu "Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)"
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice