Promotic

Srovnání technologií pro ukládání dat trendů

Následuje srovnání ukládaných technologií, které lze vybrat v objektu PmaTrendGroup v konfigurátoru "Typ uložení".

1. Zálohové ukládání dat do databáze dBase (Database dBase backups)

- Uložení všech dat do *.dbf souborů na disku. Data jsou ukládána v navzájem oddělených souborech. Těch může vzniknout velké množství.
- Je vhodné pro ukládání velkých objemů dat v oddělených souborech na disku.
- Velmi snadná správa těchto souborů. Proti ostatním technologiím stačí například staré soubory ručně přesunout do záložní složky nebo smazat.
- Velmi snadno se prohlíží v programu Excel.
- Ukládání/čtení je velmi rychlé bez nutnosti databázových nadstaveb.
- Podporuje režim Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat). V tomto režimu se lze připojovat jen k archivům vytvořeným objektem PmaTrendGroup.

2. Zálohové ukládání dat do MS SQL serveru (Database MS SQL server backups) (zastaralé)

- Uložení všech dat do jedné MS SQL server databáze. Data jsou ukládána v této databázi postupně do více tabulek.
- Vhodné pro ukládání velkých objemů dat.

3. Zálohové ukládání dat do databáze Access (Database Access backups) (zastaralé)

- Uložení všech dat do jednoho *.mdb souboru na disku. Data jsou ukládána v tomto souboru postupně do více tabulek.
- Vhodné pro ukládání menších objemů dat.

4. Ukládání dat do jedné tabulky databáze Access (Database Access cyclic)

- Uložení všech dat do jednoho *.mdb souboru na disku. Data jsou ukládána v tomto souboru v jediné tabulce databáze.
- Vhodné pro ukládání menších objemů dat v jediné tabulce databáze.
- Podporuje režim Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat). V tomto režimu se lze připojovat jak k archivům vytvořeným objektem PmaTrendGroup tak k datům uloženým v databázích vytvořených jinými programy než PROMOTIC.

5. Ukládání dat do jedné tabulky databáze MS SQL (Database MS SQL server cyclic)

- Uložení všech dat do jedné databáze MS SQL. Data jsou ukládána v této databázi v jediné tabulce.
- Vhodné pro ukládání větších objemů dat v jediné tabulce databáze.
- Podporuje režim Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat). V tomto režimu se lze připojovat jak k archivům vytvořeným objektem PmaTrendGroup tak k datům uloženým v databázích vytvořených jinými programy než PROMOTIC.

6. Ukládání dat do jedné tabulky databáze MySQL (Database MySQL cyclic)

- Uložení všech dat do jedné databáze MySQL. Data jsou v této databázi uložena v jediné tabulce.
- Vhodné pro ukládání větších objemů dat v jediné tabulce databáze.
- Podporuje režim Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat). V tomto režimu se lze připojovat jak k archivům vytvořeným objektem PmaTrendGroup tak k datům uloženým v databázích vytvořených jinými programy než PROMOTIC.

7. Ukládání dat do jedné tabulky databáze FireBird (Database FireBird cyclic)

- Uložení všech dat do jedné databáze FireBird. Data jsou v této databázi uložena v jediné tabulce.
- Vhodné pro ukládání větších objemů dat v jediné tabulce databáze.
- Podporuje režim Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat). V tomto režimu se lze připojovat jak k archivům vytvořeným objektem PmaTrendGroup tak k datům uloženým v databázích vytvořených jinými programy než PROMOTIC.

8. Ukládání dat do jedné tabulky databáze Oracle (Database Oracle cyclic)

- Uložení všech dat do jedné databáze Oracle. Data jsou ukládána v této databázi v jediné tabulce.
- Vhodné pro ukládání větších objemů dat v jediné tabulce databáze.
- Podporuje režim Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat). V tomto režimu se lze připojovat jak k archivům vytvořeným objektem PmaTrendGroup tak k datům uloženým v databázích vytvořených jinými programy než PROMOTIC.

9. Ukládání dat do jedné tabulky databáze PostgreSQL (Database PostgreSQL cyclic)

- Uložení všech dat do jedné databáze PostgreSQL. Data jsou ukládána v této databázi v jediné tabulce.
- Vhodné pro ukládání větších objemů dat v jediné tabulce databáze.
- Podporuje režim Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat). V tomto režimu se lze připojovat jak k archivům vytvořeným objektem PmaTrendGroup tak k datům uloženým v databázích vytvořených jinými programy než PROMOTIC.

10. Ukládání dat do jednoho souboru ve formátu PROMOTIC (Promotic binary file cyclic)

- Uložení všech dat do jediného souboru na disku. Formát dat je interní formát systému PROMOTIC a není čitelný žádným jiným programem.
- Vhodné pro ukládání menších objemů v jediném souboru na disku.
- Ukládání/čtení je velmi rychlé bez nutnosti databázových nadstaveb.
- Podporuje režim Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat). V tomto režimu se lze připojovat jen k archivům vytvořeným objektem PmaTrendGroup.
© MICROSYS, spol. s r.o.