Update cookies preferences
Promotic

Ukládání dat do jednoho souboru ve formátu PROMOTIC (Promotic binary file cyclic) - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro nastavení parametrů ukládání dat do souboru v PROMOTIC formátu. Data jsou ukládána do jednoho souboru na disku. Velikost souboru je konstantní a definovaná počtem řádků. Pokud je zapsán nový řádek do souboru a počet řádků překročí velikost souboru, pak je smazán nejstarší řádek a nový je zapsán. Tento postup se neustále opakuje.
Název proměnné v kartě "Data" může mít délku maximálně 31 znaků (délka názvu sloupce souboru je omezena).
Konfigurátory:
Datový zdroj (ConnectionString)Textový řetězec pro napojení na datový zdroj pomocí technologie PROMOTIC, nikoliv ADO. Pro zjednodušení se používá stejná syntaxe zápisu.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace). Například
$.join("Data Source=",$.path("data","trend/"),$.expr("pMe.GroupId"),".ht;")
Konfigurátor nesmí obsahovat prázdný řetězec.
Data Source - Název souboru *.ht na disku, do kterého budou ukládána data.
Počet záznamů v souboruMaximální počet záznamů v souboru. Pokud počet zapsaných záznamů přesáhne zde zadaný maximalní počet, pak časově nejstarší záznam je vždy při zápisu nového záznamu smazán a takto je udržován počet záznamů v souboru na konstantní hodnotě.
Při nastavení -1 není velikost souboru omezena a může vzrůst nade všechny meze. V tom případě například pro smazaní obsahu archivu lze použít metodu ClearHistory.
© MICROSYS, spol. s r.o.