Promotic

Ukládání dat do jedné tabulky databáze Oracle (Database Oracle cyclic) - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro nastavení parametrů ukládání dat do databáze Oracle. Touto technologií jsou data ukládána do jedné tabulky (v databázi Oracle) s názvem zadaným v konfigurátoru "Tabulka". Je definována minimální a maximální velikost tabulky. Pokud aktuální velikost tabulky překročí maximální velikost, pak je smazáno tolik nejstarších záznamů, aby se velikost snížila na minimální velikost tabulky. Tento postup se neustále opakuje.
Metodou RunTime lze v tomto typu nastavení ukládání provádět zpětné zápisy (lze zapisovat i věty s časem starším, než je čas posledně zapsané věty).
Konfigurátory:
Datový zdroj (ConnectionString)Řetězec ADO ConnectionString (http://www.connectionstrings.com) obsahuje všechny nutné parametry, aby se objekt ADO Connection mohl připojit k databázi pomocí vybraného poskytovatele připojení ADO Provider.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace). Konfigurátor nesmí obsahovat prázdný řetězec. Například Provider=MSDASQL;Data Source=pm_data;User ID=pm_writer;Password=pmwriter;
Dodatečné parametryDodatečné parametry pro ukládání. Umožňuje určit názvy a databázové datové typy systémových sloupců, databázové typy podle datového typu trendované proměnné. V následujícím příkladě jsou uvedeny povolené parametry a jejich přednastavené hodnoty pro vybraný typ uložení (plugin). Tyto hodnoty není nutno uvádět pouze pokud se požadují hodnoty jiné. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "coltimename:pm_time;colattrname:pm_attr;dbdt.pmtime:TIMESTAMP(3);dbdt.pmattr:NUMBER(10,0);dbdt.f64:NUMBER(10,3);dbdt.f32:NUMBER(10,3);dbdt.i32:NUMBER(10,0);dbdt.i16:NUMBER(5,0);dbdt.u8:NUMBER(3,0);dbdt.b:BIT;".
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace).
coltimename (nepovinné) - Název sloupce s časem věty.
Přednastaveno "coltimename:pm_time;".
colattrname (nepovinné) - Název sloupce s atributy věty.
Přednastaveno "colattrname:pm_attr;".
dbdt.pmtime (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce s časem věty.
Přednastaveno "dbdt.pmtime:TIMESTAMP(3);".
dbdt.pmattr (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce s atributy věty.
Přednastaveno "dbdt.pmattr:NUMBER(10,0);".
dbdt.f64 (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou proměnnou datového typu: Float64 (Double).
Použije se, pokud není u trendové proměnné uveden její vlastní databázový datový typ.
Přednastaveno "dbdt.f64:NUMBER(10,3);".
dbdt.f32 (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou proměnnou datového typu: Float32 (Single).
Použije se, pokud není u trendové proměnné uveden její vlastní databázový datový typ.
Přednastaveno "dbdt.f32:NUMBER(10,3);".
dbdt.i32 (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou proměnnou datového typu: Int32 (Long).
Použije se, pokud není u trendové proměnné uveden její vlastní databázový datový typ.
Přednastaveno "dbdt.i32:NUMBER(10,0);".
dbdt.i16 (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou proměnnou datového typu: Int16 (Integer).
Použije se, pokud není u trendové proměnné uveden její vlastní databázový datový typ.
Přednastaveno "dbdt.i16:NUMBER(5,0);".
dbdt.u8 (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou proměnnou datového typu: Uint8 (Byte).
Použije se, pokud není u trendové proměnné uveden její vlastní databázový datový typ.
Přednastaveno "dbdt.u8:NUMBER(3,0);".
dbdt.b (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou proměnnou datového typu: Bool (Boolean).
Použije se, pokud není u trendové proměnné uveden její vlastní databázový datový typ.
Přednastaveno "dbdt.b:BIT;".
TabulkaNázev tabulky v databázi, do níž budou ukládána data.
Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se po spuštění aplikace). Konfigurátor nesmí obsahovat prázdný řetězec.
Minimální velikost tabulkyMinimální velikost tabulky zadána počtem záznamů. Počet záznamů v tabulce nikdy neklesne pod tuto minimální hranici.
Maximální velikost tabulkyMaximální velikost tabulky zadána počtem záznamů. Počet záznamů v tabulce nikdy nepřekročí tuto maximální hranici. Při překročení této hranice je smázán takový počet nejstarších záznamů, aby počet záznamů v tabulce klesl na minimální velikost tabulky.
Hodnota -1 znamená, že maximální velikost tabulky není omezena počtem záznamů.
Minimální velikost tabulky, zadáno časovým rozpětímMinimální velikost tabulky zadána časovým rozpětím. Časové rozpětí záznamů v tabulce nikdy neklesne pod tuto minimální hranici.
Maximální velikost tabulky, zadáno časovým rozpětímMaximální velikost tabulky zadána časovým rozpětím. Maximální časové rozpětí všech záznamů v tabulce. Při překročení této hranice je smázán takový počet nejstarších záznamů, aby počet záznamů v tabulce klesl na minimální velikost tabulky.
Hodnota -1 znamená, že maximální velikost tabulky není časově omezena.
Poznámka:
Pokud selže zápis věty do databáze, pak se bude PROMOTIC snažit o zápis téže věty ještě dvakrát. Pokud zápis věty selže kvůli síťové chybě (timeout), pak PROMOTIC zavře spojení a při dalších zápisech (téže nebo další věty) se bude pokoušet o nové připojení. Pokud se spojení podaří obnovit, pak bude zápis trendů automaticky pokračovat. Při delším výpadku může dojít k ztrátě některých vět během výpadku spojení. Informace o chybách zápisu vět při výpadku spojení se zapíší do globálních chyb INFO systému.
© MICROSYS, spol. s r. o.