Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfigurační soubory trendů

Konfigurační soubor trendů je soubor na disku s příponou tg (cfgfile.tg), ve kterém je uložena konfigurace prohlížeče trendů. Jedná se o textový soubor v XML syntaxi editovatelný jakýmkoli ASCII nebo XML editorem (Notepad, Wordpad, atd.). Obsahem souboru je seznam veličin (s adresami na konkrétní trend servery), jenž mají být prohlíženy v prohlížeči trendů (prohlížeč umí tento soubor načíst a zobrazit průběhy veličin). Každá veličina muže obsahovat kromě adresy na server i další data určující svůj vzhled (barva čáry, šířka čáry, výplň, ...).
 
Soubor vzniká například voláním metody TrendsView.SaveCfg prohlížeče trendů. Takto vzniklý soubor lze kdykoli do prohlížeče načíst zpět metodou TrendsView.LoadCfg. Lze jej také například v ASCII editoru upravit, přidat, smazat průběhy. Kopírováním a editací lze vytvářet nové konfigurační soubory, v každém z nich sdružit průběhy veličin, jenž mají být prohlíženy jako celek a prohlížečem trendů pak zobrazovat (voláním metody LoadCfg nebo zmačknutím tlačítka Load CFG) střídavě jednotlivé konfigurační soubory.
 
Pokud trend server nabízí svá data do Internetu, pak lze předpřipravené konfigurační soubory nakopírovat do složky určené v konfigurátoru PmRoot > Trendy > Cesta ke konfiguračním skupinám. Pro prohlížení dat serveru lze v tom případě použít se systémem PROMOTIC ve složce Web dodané HTML stránky. Tyto lze vyvolat například na kterémkoli počítači v síti zadáním adresy http://computer, kde computer je název počítače a následně vybrat komponentu trendů ze všech nabízených komponent. Kromě vyběru jednotlivých veličin lze na předpřipravených HTML stránkách vybírat se seznamu konfiguračních souborů (pokud byly nějaké nalezeny ve výše uvedené složce).
 
V souboru lze pro objekt tvTrend (ten je v souboru v sekci začínající <trend id="...) přiřadit vlastnostem name, unit, color, valuemin, valuemax hodnotu $default (v souboru viz například <name>$default</name>). Přiřazení hodnoty $default znamená, že při načtení takového konfiguračního souboru do prohlížeče trendů odpovídající položka získá hodnotu ze serveru, ke kterému se připojuje (například v případě položky <name>$default</name> se název trendu získá ze serveru (objektu PmTrend) z konfigurátoru Název k zobrazení.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice