Promotic

LoadCfg - metoda objektu PmgTrendViewer

Popis:
Čtení konfiguračních dat prohlížeče.
Konfigurační data jsou data ve formátu XML vytvořená buď voláním metody SaveCfg nebo voláním metody GetCfg nebo 'ručně', například v textovém editoru.
Syntaxe:
Boolean LoadCfg(String sCfg, Long nStyle, [Function onComplete])
Parametry:
sCfg(String) Zdroj načítaných konfiguračních dat.
"serverfile.tg:" - soubor na serveru ve složce s konfiguracemi trendů (viz konfigurátor "Cesta ke konfiguračním skupinám"), např. "serverfile.tg:config.tg".
Upozornění! Důležité je, že tento odkaz na konfigurační soubor je platný jak na serveru ve spuštěné aplikaci, tak na klientu ve Web aplikaci. Umožňuje tedy zapsat načtení konfiguračního souboru jednotným způsobem, bez ohledu na to, zda jde o lokální nebo Web aplikaci. Ve spuštěné aplikaci se soubor vyčte přímo jako file: a ve Web aplikaci jako http:.
"file:" - Soubor na disku, např. "file:c:/config.tg". Viz Příklad3.
"string:" - Parametr obsahuje samotná konfigurační data - řetězec ve formátu XML.
Konfigurace se sice načte i pokud se v parametru vynechá string: na začátku, doporučuje se tam ale string: uvádět.
"http:" - URL adresa. Do parametru je nutno zadat například "http://computer/address/cfg.tg". Viz Příklad4.
"input:" - Výběr ze seznamu.
V seznamu jsou zobrazeny názvy souborů konfigurací uložených ve složce #cfg: (např. input:#cfg:).
Pokud byl definován konfigurační server (metodou AddServer s parametrem sPurpose="cfg"), pak do výběru jsou přidány i konfigurační skupiny z tohoto serveru.
Na Web klientovi jsou navíc do výběru přidány:
- Konfigurační soubory, které klient uložil metodou SaveCfg v dočasném úložišti Web prohlížeče.
- Konfigurační skupiny ze serveru, ze kterého byl načten Web obraz.
nStyle(Long) Určuje, jak se mají načítat data do prohlížeče. Vlastnosti prohlížeče jsou vždy přepisovány. Parametr určuje, jak načítat objekty tvTrend pokud prohlížeč v době před voláním metody už nějaké objekty tvTrend má vytvořeny (tzn. už prohlíží nějaké grafy).
6 - Existující objekty tvTrend v prohlížeči jsou přepsány konfiguračními daty. Pokud neexistují, pak se vytvoří nové a naplní.
10 - Existující objekty tvTrend jsou ponechany. Jsou vytvořeny a přidány nové objekty tvTrend.
11 - Existující objekty tvTrend jsou smazány. Pak jsou vytvořeny a přidány nové objekty tvTrend.
27 - Pokud objekty tvTrend už v prohlížeči existují, pak je nejprve zobrazeno okno s dotazem, zda Smazat nejprve obsah prohlížeče (tzn. všechny trendy). Pak jsou vytvořeny a přidány nové objekty tvTrend.
onComplete[nepovinné] (Function) Událostní funkce v podobě function onComplete(ev) {};. Funkce se bude volat po načtení konfiguračního souboru (asynchronní operace).
Parametry:
ev(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
Result - Výsledek provedené operace.
true - úspěšné načtení
false - neúspěšné načtení
Vrácená hodnota:
true - úspěšné načtení
false - neúspěšné načtení
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
 
Konfigurační data jsou textová data prohlížeče v syntaxi jazyka XML, pokud jsou uložena na disk, pak je nutno uložit je do souboru s příponou .tg (příponu *.tg zná systém PROMOTIC a umí s daty uloženými v těchto souborech pracovat).

Pokud konfigurační data obsahují objekty tvTrend s daty určujícími připojení ke zdrojům dat - k serverům trendů, pak při běhu prohlížeče v runtime jsou po načtení objekty trend připojeny ke zdrojům dat (k serverům).

Každé volání metody nastaví vlastnosti LastCfgSrc, LastCfgTitle. Ve vlastnosti LastCfgTitle je nastaven uživatelský název konfigurační skupiny. Řádek s uživatelským názvem nevzniká automaticky se vznikem konfiguračního souboru voláním metody SaveCfg, je nutno doplnit ručně do obsahu konfiguračního souboru řádek s tímto uživatelsky konfigurovaným názvem, viz popis vlastnosti LastCfgTitle.
Příklad1:
Čtení konfigurace ze souboru na serveru. Otevře okno se seznamem uložených konfiguračních souborů. Po potvrzení výběru je vyvoláno okno s volbou pro přidání ke stávající konfiguraci nebo k její nahrazení.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe;
oTView.LoadCfg("input:#cfg:", 27, onLoadCfg);
function onLoadCfg(ev)
{
if (ev.Result)
{
oTView.ReadData();
oTView.Draw();
oTView.CursorTime = Pm.Time;
}
}
Příklad2:
Čtení konfigurace ze souboru na serveru. Před voláním metody jsou existující objekty tvTrend smazány, následně je načtena konfigurace ze souboru na serveru.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe;
oTView.LoadCfg("serverfile.tg:mycfg.tg", 11, onLoadCfg);
function onLoadCfg(ev)
{
if (ev.Result)
{
oTView.ReadData();
oTView.Draw();
}
}
Příklad3:
Čtení konfigurace ze souboru na disku. Před voláním metody jsou existující objekty tvTrend smazány, následně je načtena konfigurace ze souboru.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe;
oTView.LoadCfg("file:c:/mycfg.tg", 11, onLoadCfg);
function onLoadCfg(ev)
{
if (ev.Result)
{
oTView.ReadData();
oTView.Draw();
}
}
Příklad4:
Čtení konfigurace z HTTP adresy. Prohlížeč trendů zobrazuje trendy z aplikace PROMOTIC AP1. Tento prohlížeč je buď v obrazu jiné aplikace PROMOTIC nebo je ve Web obrazu prohlíženém ve Web prohlížeči. Je nutno načíst konfiguraci uloženou například v souboru cfg1.tg. Nechť tento soubor nabízí aplikaci AP1 (tato aplikace je na počítači s názvem "computerAP1") do Webu objektem PmaWebDir (Identifikátor Web komponenty tohoto objektu je "dir3") na HTTP adrese například "http://computerAP1/dir3/cfg1.tg". Pak lze tuto konfiguraci do prohlížeče načíst:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe;
oTView.LoadCfg("http://computerAP1/dir3/cfg1.tg", 11, onLoadCfg);
function onLoadCfg(ev)
{
if (ev.Result)
{
oTView.ReadData();
oTView.Draw();
}
}

Historie:
Pm9.00.26: Nový parametr onComplete s výsledkem asynchronní operace.
Pm8.00.12: vrací hodnotu true i při volbě "http:".
© MICROSYS, spol. s r.o.