Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LoadCfg - metoda objektu PmgTrendViewer

Popis:
Načtení konfiguračních dat prohlížeče.

Konfigurační data jsou data ve formátu XML vytvořená buď voláním metody SaveCfg nebo voláním metody GetCfg nebo 'ručně', například v textovém editoru.

Syntaxe:
Boolean LoadCfg(String sCfg, Long nStyle)
Parametry:
sCfg(String) Zdroj načítaných konfiguračních dat.
"serverfile.tg:" - soubor na serveru ve složce s konfiguracemi trendů (viz konfigurátor "Cesta ke konfiguračním skupinám"), např. "serverfile.tg:config.tg".

Upozornění! Důležité je, že tento odkaz na konfigurační soubor je platný jak na serveru v lokální aplikaci, tak na klientu ve Web aplikaci. Umožňuje tedy zapsat načtení konfiguračního souboru jednotným způsobem, bez ohledu na to, zda jde o lokální nebo Web aplikaci. V lokální aplikaci se soubor vyčte přímo jako file: a ve Web aplikaci jako http:.

"file:" - Soubor na disku, např. "file:c:/config.tg". Viz Příklad2.
"string:" - Parametr obsahuje samotná konfigurační data - XML formátovaný řetězec. Konfigurace se sice načte i v případě, že se v parametru vynechá string: na začátku, doporučuje se tam ale string: uvádět.
"http:" - HTTP adresa, v parametru je nutno zadat například "http://computer/address/cfg.tg". Viz Příklad3.
"input:" - Výběr ze seznamu.

V seznamu jsou zobrazeny názvy souborů konfigurací uložených ve složce #cfg:. (např. input:#cfg:).

Pokud byl definován konfigurační server (metodou AddServer s parametrem sPurpose="cfg"), pak do výběru jsou přidány i konfigurační skupiny z tohoto serveru.

Na Web klientovi jsou navíc do výběru přidány:

- Konfigurační soubory, které klient uložil metodou SaveCfg v dočasném úložišti Web prohlížeče.
- Konfigurační skupiny ze serveru, ze kterého byl načten Web obraz.
nStyle(Long) Určuje, jak se mají načítat data do prohlížeče. Vlastnosti prohlížeče jsou vždy přepisovány. Parametr určuje, jak načítat objekty tvTrend v případě, že prohlížeč v době před voláním metody už nějaké objekty tvTrend má vytvořeny (tzn. už prohlíží nějaké grafy).
6 - Existující objekty tvTrend v prohlížeči jsou přepsány konfiguračními daty. Pokud neexistují, pak se vytvoří nové a naplní.
10 - Existující objekty tvTrend jsou ponechany. Jsou vytvořeny a přidány nové objekty tvTrend.
11 - Existující objekty tvTrend jsou smazány. Pak jsou vytvořeny a přidány nové objekty tvTrend.
27 - Pokud objekty tvTrend už v prohlížeči existují, pak je nejprve zobrazeno okno s dotazem, zda Smazat nejprve obsah prohlížeče (tzn. všechny trendy). Pak jsou vytvořeny a přidány nové objekty tvTrend.
Vrácená hodnota:
true - úspěšné načtení
false - neúspěšné načtení
Poznámka:

Konfigurační data jsou textová data prohlížeče v syntaxi XML jazyka, pokud jsou uložena na disk, pak je nutno uložit je do souboru s příponou *.tg (příponu *.tg zná systém PROMOTIC a umí s daty uloženými v těchto souborech pracovat).

 
Pokud konfigurační data obsahují objekty tvTrend s daty určujícími připojení ke zdrojům dat - trend serverům, pak při běhu prohlížeče v runtime módu jsou po načtení objekty trend připojeny ke zdrojům dat (k serverům).
 
Každé volání metody nastavuje vlastnosti LastCfgSrc, LastCfgTitle. Ve vlastnosti LastCfgTitle je nastaven uživatelský název konfigurační skupiny. Řádek s uživatelským názvem nevzniká automaticky se vznikem konfiguračního souboru voláním metody SaveCfg, je nutno doplnit ručně do obsahu konfiguračního souboru řádek s tímto uživatelsky konfigurovaným názvem, viz popis vlastnosti LastCfgTitle.
Příklad1:
Načtení konfigurace ze souboru na serveru. Před voláním metody jsou existující objekty tvTrend smazány, následně je načtena konfigurace ze souboru na serveru.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe;
if (oTView.LoadCfg("serverfile.tg:mycfg.tg", 11))
//.. konfigurace načtena
Příklad2:
Načtení konfigurace ze souboru na disku. Před voláním metody jsou existující objekty tvTrend smazány, následně je načtena konfigurace ze souboru.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe;
if (oTView.LoadCfg("file:c:/mycfg.tg", 11))
//.. konfigurace načtena
Příklad3:
Načtení konfigurace z HTTP adresy. Prohlížeč trendů zobrazuje trendy z aplikace PROMOTIC AP1. Tento prohlížeč je buď v obrazu jiné aplikace PROMOTIC nebo je ve Web obrazu prohlíženém ve Web prohlížeči. Je nutno načíst konfiguraci uloženou například v souboru "cfg1.tg". Nechť tento soubor nabízí aplikaci AP1 (tato aplikace je na počítači s názvem "computerAP1") do Webu objektem PmaWebDir (Identifikátor Web komponenty tohoto objektu je "dir3") na HTTP adrese například "http://computerAP1/dir3/cfg1.tg". Pak lze tuto konfiguraci do prohlížeče načíst:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe;
if (oTView.LoadCfg("http://computerAP1/dir3/cfg1.tg", 11))
//.. konfigurace načtena

Historie:
Pm8.00.12: vrací hodnotu true i při volbě "http:".
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice