Update cookies preferences
Promotic

Obecný popis XML souboru

XML je textový způsob zápisu dat (datový formát) nezávislý na počítačové platformě. Slouží pro přenos dat, která mohou být organizována v polích nebo obsažena v objektech.

Obecný XML dokument se skládá z tzv. "tagů". Je to slovo uzavřené v špičatých závorkách (< >), za ním je obsah tohoto tagu a na konci je koncová značka tohoto tagu, například:
<Prop> .. obsah tagu .. </Prop>
Obsah tagu může být prázdný (pak lze celý tag napsat zkráceně například: <Prop/>), může v něm být prostý text nebo v něm mohou být další tagy. Na stejné úrovni (za sebou) může být více tagů a lze je také vnořovat do libovolné úrovně. Každý tag může mít tzv. atributy, které se zapisují například následovně (atribut je zde Name):
<Prop Name="PmaData"> .. obsah tagu .. </Prop>


Použití v systému PROMOTIC:
© MICROSYS, spol. s r.o.