Update cookies preferences
Promotic

Popis struktury konfiguračních souborů XML a INI pro makro výraz $.cfgfile

Konfigurační soubory slouží pro uložení konstant (parametrů a počátečních hodnot) aplikace.
Je vhodnější nezadávat některé konstanty přímo do PROMOTIC aplikace (tzn. do souboru Aplikace.pra), ale uložit je do konfiguračního (textového) souboru a v aplikaci PROMOTIC se na ně pouze odkazovat. To pak umožňuje měnit parametry aplikace v tomto souboru bez nutnosti editace aplikace.
Konfigurační soubory PROMOTIC jsou textové soubory ve formátu XML (novější způsob) nebo INI (původní starší způsob). Makro výraz $.cfgfile je nejsnažší a základní způsob, jak se dostat k jednotlivým hodnotám v konfiguračním souboru (jak INI tak XML).
XML konfigurační soubor umožňuje ukládat hodnoty do libovolné hierarchické úrovně. Makro výraz $.cfgfile umožňuje přístup k hodnotám v libovolné hierarchické úrovni (na rozdíl od INI konfigurační soubor, který obsahuje dvě úrovně - sekce/klíč).

1. Konfigurační soubory XML (*.xml) pro $.cfgfile

XML textový soubor se skládá z tagů, atributů a hodnot. XML umožňuje strukturovaný zápis (hierarchický) hodnot. Tagy jsou vždy v párech, určujících počátek a konec dané úrovně. XML soubor lze zobrazit ve Web prohlížeči (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ...), který zároveň kontroluje syntaktickou správnost zápisu.
Alternativní (ale velmi obecný) přístup k hodnotám v souborech XML, viz Jak číst v aplikaci obecné XML soubory.
Příklad:
Příklad souboru config.xml s následujícím obsahem:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<root>
  <data>
    <ipaddress>192.168.1.2</ipaddress>
    <pcname>ctest</pcname>
    <webportnumber>81</webportnumber>
  </data>
</root>
Příklad odkazu na hodnotu webportnumber v tagu <data> za předpokladu, že soubor config.xml je zaregistrován v konfigurátoru "Správce konfiguračních souborů" pod identifikátorem config:
$.cfgfile("config/data/webportnumber",80)

2. Konfigurační soubory INI (*.ini) pro $.cfgfile

INI textový soubor se skládá ze sekcí a klíčů - viz Soubory typu INI.

Alternativní přístup k hodnotám v souborech INI je pomocí metod Pm.IniFileRead a Pm.IniFileWrite.
Příklad1:
Příklad souboru config.ini s následujícím obsahem:
[data]
ipaddress=192.168.1.2
pcname=ctest
webportnumber=81
Příklad2:
Příklad odkazu na hodnotu klíče webportnumber v sekci [data] za předpokladu, že soubor config.ini je zaregistrován v konfigurátoru "Správce konfiguračních souborů" s identifikátorem config:
$.cfgfile("config/data/webportnumber",80)
Navigace:
 
 
- Konfigurační soubory XML a INI pro $.cfgfile
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r.o.