Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Popis struktury konfiguračních souborů XML a INI pro makro výraz $.cfgfile

Konfigurační soubory slouží k uložení konstant (parametrů a počátečních hodnot) aplikace. Je vhodnější nezadávat některé konstanty přímo do aplikace PROMOTIC (tzn. do souboru "Aplikace.pra"), ale uložit je do konfiguračního (textového) souboru) a v PROMOTIC aplikaci se na ně jen odkazovat. To pak umožňuje měnit parametry aplikace v tomto souboru bez nutnosti editace aplikace. Konfigurační soubory PROMOTIC jsou textové soubory ve formátu XML (novější způsob) nebo INI (původní starší způsob). Makro výraz $.cfgfile je nejsnažší a základní způsob, jak se dostat k jednotlivým hodnotám v konfiguračních souborech (jak INI tak XML).

XML konfigurační soubor umožňuje hodnoty ukládat do libovolné hierarchické úrovně. Makro výraz $.cfgfile umožňuje přístup k hodnotám v libovolné hierarchické úrovni (na rozdíl od INI konfigurační soubor, který obsahuje dvě úrovně - sekce/klíč).

 

1. Konfigurační soubory XML (*.xml) pro $.cfgfile

XML textový soubor se skládá z tágů, atributů a hodnot. XML umožnuje strukturovaný zápis (hierarchický) hodnot. Tágy jsou vždy v párech, označujících počátek a konec dané úrovně. XML soubor lze zobrazit ve Web prohlížeči (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ...), který zároveň kontroluje syntaktickou správnost zápisu.

Alternativní (ale velmi obecný) přístup k hodnotám v souborech XML, viz Jak číst v aplikaci obecné XML soubory.

Příklad:
Příklad souboru config.xml s následujícím obsahem:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<root>
  <data>
    <ipaddress>192.168.1.2</ipaddress>
    <pcname>ctest</pcname>
    <webportnumber>81</webportnumber>
  </data>
</root>
Příklad odkazu na hodnotu webportnumber v tagu <data> za předpokladu, že soubor config.xml je zaregistrován v konfigurátoru "Správce konfiguračních souborů" pod identifikátorem config:
$.cfgfile("config/data/webportnumber",80)

2. Konfigurační soubory INI (*.ini) pro $.cfgfile

INI textový soubor se skládá ze sekcí a klíčů - viz Popis struktury *.ini souboru.
 
Alternativní přístup k hodnotám v souborech INI je pomocí metod Pm.IniFileRead a Pm.IniFileWrite.
Příklad1:
Příklad souboru config.ini s následujícím obsahem:
[data]
ipaddress=192.168.1.2
pcname=ctest
webportnumber=81
Příklad2:
Příklad odkazu na hodnotu klíče webportnumber v sekci [data] za předpokladu, že soubor config.ini je zaregistrován v konfigurátoru "Správce konfiguračních souborů" pod identifikátorem config:
$.cfgfile("config/data/webportnumber",80)
Navigace:
 
 
- Konfigurační soubory XML a INI pro $.cfgfile
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice