Promotic

Jak používat kamery v systému PROMOTIC

Běžně prodávané Web kamery v současnosti jsou ty, které jsou připojitelné přes USB ke konkrétnímu počítači a nezávislé IP kamery připojitelné přes Wi-Fi nebo přímo do LAN sítí.

Výhody a nevýhody použití:
USB Web kamery jsou levným řešením, ale umístění musí být v dosahu počítače, vyžadují instalaci ne vždy spolehlivých WDM nebo BDA ovladačů, vyžadují další software pro zobrazení nebo streamování snímaného obrazu, a při streamování je obraz zpožděn o 3 - 10 sekund proti skutečnosti.
Pro IP Web kamery je nevýhodou vyšší cena, ale jsou nezávislé na chodu a vzdálenosti od počítače, dodavaný software nebo zobrazení poskytované v síti je velmi snadno aplikovatelné v systému PROMOTIC, maji vyšší spolehlivost, a minimální zpoždění obrazu proti skutečnosti.

Z hlediska praktického použití proto v systému PROMOTIC doporučujeme použít Web IP kamery.

Web kamery - USB

Kamery připojitelné přes USB vyžadují instalaci WDM nebo BDA ovladačů vytvořených výrobcem pro toto konkrétní zařízení (podobně jako u TV karet pro PC, atd.). V OS Windows však dosud není standardní aplikace, která by uměla tyto ovladače použít a snímaný obraz zobrazit. Možným řešením je použít nějaký software (VLC media player), který se na ovladače připojí, zachycený obraz (zvuk) zkonvertuje do některého video formátu (WMV), a ten pak nabídne na určené IP adrese a portu do LAN sítě v podobě streamovaného videa. Na straně příjmu pak postupujeme stejně jako v případě RSTP protokolu popsaném níže.

Web kamery - Síťové (IP)

Výrobci dodávají současně s tímto zařízením svůj obslužný software. Obvykle jsou to aplikace, kterými se přes Web rozhraní detekuje IP adresa Web kamery. Po její detekci umožňují ovládání kamer (zoom, natáčení ...) a nastavení dalších parametrů. Součástí obslužného software může být i ActiveX objekt, pro zobrazení streamovaného videa. Nebo se může zařízení na síti nabízet jako Web server, který na své IP adrese nabízí Web stránky obsahující streamované video. Pokud zvolený typ podporuje RTSP (Real Time Streaming Protocol), pak může být video z kamery prohlíženo v libovolném streamovém prohlížeči (WMP, Winamp ...). Pokud typ podporuje FTP (File Transfer Protocol), pak bude možné nahrávat a ukládat stream do souboru(ů).

Možnosti zobrazení streamovaného videa v aplikaci PROMOTIC:

- pokud je k dispozici ActiveX objekt zobrazující streamované video:
V obrazu aplikace PROMOTIC vybrat "Předkonfigurace PmgActiveX "ActiveX - Obecný"". V konfigurátoru "ProgID" vybrat příslušný ActiveX a v jeho rozhraní se napojí na IP adresu kamery (otestováno na typu Air Live WL-5400CAM).


- pokud je podporován protokol RTSP:


1) Windows media player

V obrazu aplikace PROMOTIC vybrat "Předkonfigurace PmgActiveX "ActiveX - Obecný"". V seznamu ActiveX objektů vybrat Windows media player a v jeho vlastnostech se v položce url zapíše URL adresa kamery.
Jinou možností je vytvoření vlastní HTML stránky obsahující plugin Windows media player s připojením na určenou adresu. Tuto stránku je pak možné nabízet objektem PmaWebDir a také zobrazovat objektem PmaReport.
Příklad na vytvoření HTML stránky:
pro připojení pluginu Windows Media Player na stream na IP adrese 10.131.184.70 a na portu 8090
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>WebCam</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<script type="text/javascript">
<!-- //
function Init()
{
    var oVideoPlayer = '<embed id="tgPlugin" type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/windows/mediaplayer/" src="http://10.131.184.70:8090" width="640" height="480" hidden="false" showstatusbar="1" showcontrols="1" autostart="true"></embed>';
    document.getElementById("tgVideoPlayer").innerHTML=oVideoPlayer;
}
window.onload=Init;
//-->
</script>
</head>
<body>
<div id="tgVideoPlayer"></div>
</body>
</html>


nebo

2) VLC player

Jinou možností je využít ActiveX objekt VideoLAN.VLCPlugin, který lze nainstalovat na počítač společně s instalací VLC playeru. V obrazu pak vybrat objekt PmgActiveX, kterým se na tento plugin napojit. V události onStart tohoto objektu pak se nastaví připojení k RTSP streamu takto:
VLC plugin - připojení RTSP streamu:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oPlayer = pMe.Acx;
oPlayer.playlist.add("rtsp://streamaddress");
oPlayer.playlist.play();
oPlayer.volume = 50;
oPlayer.Toolbar = false;


- Pokud kamera na své IP adrese nabízí Web stránku s video streamem:
Pro zobrazení příslušné stránky lze použít objekt PmaReport.
Navigace:
 
 
- Jak používat kamery v systému PROMOTIC
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r. o.