Promotic

ActiveX - karta objektu PmgActiveX

Popis:
Vlastnosti ActiveX objektu.
Konfigurátory:
ProgIDProgramátorský název ActiveX objektu (dáno výrobcem), nebo identifikačního čísla ActiveX objektu (zapsané v registru Windows), který má být tímto Pmg objektem zobrazen. Tlačítkem vpravo lze otevřít okno se seznamem ActiveX objektů nainstalovaných na počítači a odtud si lze ActiveX objekt vybrat.
VlastnostiPo stisknutí tohoto tlačítka se otevře okno pro zadání vlastností konkrétního ActiveX objektu.
OkrajTyp okraje objektu:
Žádný - Žádný okraj
Jednoduchá čára - Jednoduchý okraj objektu
Statický - Jednoduchý 3D okraj objektu
3D - Třírozměrný okraj objektu
Modální - Modální okraj objektu
© MICROSYS, spol. s r.o.