Update cookies preferences
Promotic

ActiveX - karta obiektu PmgActiveX

Opis:
Właściwości ActiveX obiektu.
Konfiguratory:
ProgIDProgramatorska nazwa ActiveX obiektu (określone przez producenta) lub numeru identyfikacyjnego ActiveX obiektu (zapisany w rejestrze Windows), który ma być wyświetlane za pośrednictwem tego Pmg obiektu. Przy pomocy przycisku można otworzyć okno z listą ActiveX obiektów zainstalowanych na komputerze i stąd można wybrać odpowiedni ActiveX obiekt.
WłaściwościPo naciśnięciu tego przycisku zostanie otwarte okno do wprowadzania właściwości konkretnego ActiveX obiektu.
ObwódkaTyp obwódki obiektu:
Żadna - Żadna obwódka
Linia prosta - Prosta obwódka obiektu
Statyczna - Prosta 3D obwódka obiektu
3D - Trójwymiarowa obwódka obiektu
Modalna - Modalna obwódka obiektu
© MICROSYS, spol. s r.o.