Promotic

Acx - właściwość obiektu PmgActiveX

Opis:
Zwraca odniesienie do ActiveX obiektu odnoszonego przez ten Pmg obiekt.
Nad obiektem uzyskanym przy pomocy tej właściwości można wywoływać właściwości i metody danego ActiveX obiektu.
Składnia:
Object Acx
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Właściwość ta nie działa w Web panelach
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAcx = pMe.Items("/Acx").Acx;
oAcx.GraphType = "linear";
oAcx.Draw();
© MICROSYS, spol. s r.o.