Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Acx - vlastnost objektu PmgActiveX

Popis:
Vrací referenci na ActiveX objekt odkazovaný tímto Pmg objektem.
Nad objektem získaným touto vlastností lze volat vlastnosti a metody daného ActiveX objektu.
Syntaxe:
Object Acx
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Tato vlastnost není funkční ve Web obrazech
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAcx = pMe.Items("/Acx").Acx;
oAcx.GraphType = "linear";
oAcx.Draw();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice