Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Acx - vlastnost objektu PmgActiveX

Popis:
Vrací referenci na ActiveX objekt odkazovaný tímto Pmg objektem.

Nad objektem získaným touto vlastností lze volat vlastnosti a metody daného ActiveX objektu.

Syntaxe:
Object Acx
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.

Tato vlastnost není funkční ve Web obrazech

Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oItemAx = pMe.Items("/Ax");
var oAx = oItemAx.Acx;
oAx.GraphType = "linear";
oAx.Draw();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice