Update cookies preferences
Promotic

Objekt PmgActiveX (ActiveX)

Popis:
Slouží pro zobrazení grafického ActiveX objektu různých výrobců.

Pomocí objektu PmgActiveX lze použít v obrazu libovolný grafický ActiveX objekt instalovaný na počítači. Objekt zpřístupňuje vlastnosti, metody a události vybraného ActiveX objektu pomocí své vlastnosti PmgActiveX.Acx.
Pro správnou funkci musí být ActiveX objekt správně zaregistrován. Viz Jak zaregistrovat ActiveX objekt.

Tento objekt není funkční ve Web obrazech. Viz PmgActiveX.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
AcxVrací referenci na ActiveX objekt
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmgObject:
AddEvent()Zaregistruje funkci do zadané události
Blink()Spustí/zastaví blikání Pmg objektu
DxŠířka Pmg objektu
DyVýška Pmg objektu
EnabledPovolení/zákaz ovládání, tzn. uživatelských vstupů na objekt
FocusZjistí/nastaví fokus Pmg objektu
GetChildByIndex()Vrací vnořený Pmg objekt určený pořadím
GetChildCount()Vrací počet vnořených Pmg objektů
GetPathName()Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetItemInfo()Vrací speciální informace o Pmg objektu
GetPar()Čtení hodnoty parametru Pmg objektu (nebo jeho rodičů)
IniDxPočáteční šířka Pmg objektu
IniDyPočáteční výška Pmg objektu
IniXPočáteční pozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
IniYPočáteční pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu
Items()Vrací referenci na Pmg objekt
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
MouseOnIdentifikace, zda kurzor myši se nachází nad Pmg objektem
NameNázev Pmg objektu
ParentVrací referenci na nadřazený Pmg objekt
Pm()Vrací Pma objekt (zastaralé)
PmPanelVrací referenci na objekt PmaPanel, ve kterém je Pmg objekt umístěn
Refresh()Překreslení Pmg objektu
RemoveEvent()Odregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt PmgRoot
ShowMenu()Otevře kontextové menu Pmg objektu
ScreenXPozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ScreenYPozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k obrazovce počítače
ToolTipTooltip (text) rychlé nápovědy Pmg objektu
Vars()Vrací proměnnou Pmg objektu
ViewXPozice X levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
ViewYPozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativní k objektu PmgRoot
VisibleNastaví viditelnost/neviditelnost Pmg objektu
XPozice X levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
YPozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému Pmg objektu
Události zděděné z objektu PmgObject:
onModeChangeVyvolá se při změně módu Pmg objektu
onRefreshVyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onStartVyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otevírání obrazu
onStopVyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
PoziceNastavení pozice, šířky a výšky Pmg objektu
ProměnnéSeznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
UdálostiDefinice algoritmů pro události objektu
MetodyDefinice metody projektanta Pmg objektu
ActiveX událostiUdálosti ActiveX objektu dané jeho výrobcem
ActiveXVlastnosti ActiveX objektu.

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiAx -> PmgActiveX
© MICROSYS, spol. s r.o.