Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmgActiveX (ActiveX)

Popis:
Slouží pro zobrazení grafických ActiveX objektu různých výrobců.

Pomocí objektu PmgActiveX lze použít v obrazu libovolný grafický ActiveX objekt instalovaný na počítači. Objekt zpřístupňuje vlastnosti, metody a události vybraného ActiveX objektu pomocí své vlastnosti PmgActiveX.Acx.
Pro správnou funkci musí být ActiveX objekt správně zaregistrován. Viz Jak zaregistrovat ActiveX objekt.

Tento objekt není funkční ve Web obrazech. Viz Web obrazy.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmgObject.
Vlastnosti a metody:
Acx Vrací referenci na ActiveX objekt
Události:
onModeChange Vyvolá se při změně módu Pmg objektu
onRefresh Vyvolá se při obnovování dat Pmg objektu
onStart Vyvolá se při konstrukci Pmg objektu během otvírání obrazu
onStop Vyvolá se při destrukci Pmg objektu během zavírání obrazu
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky Pmg objektu
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných Pmg objektu
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definice metody projektanta Pmg objektu
ActiveX události Události ActiveX objektu dané jeho výrobcem. Lze definovat algoritmus skriptu.
ActiveX Vlastnosti ActiveX objektu.

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmiAx -> PmgActiveX
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice