Promotic

GetChildCount - metoda objektu PmgObject

Popis:
Vrací počet vnořených Pmg objektů.
Syntaxe:
Long GetChildCount()
Poznámka:
Pro Pma objekt je pro stejný účel určena metoda GetOwnedNum.

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var i, oItem;
var oRoot = pMe.Root;
var nChildCount = oRoot.GetChildCount();
for (i = 0; i < nChildCount; i++)
{
oItem = oRoot.GetChildByIndex(i);
Pm.Debug(oItem.Name);
}
© MICROSYS, spol. s r. o.