Promotic

GetChildCount - metoda objektu PmgObject

Popis:
Vrací počet vnořených Pmg objektů.
Syntaxe:
Long GetChildCount()
Poznámka:
Pro Pma objekt je pro stejný účel určena metoda GetOwnedNum.

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var iItem, oObject;
var oRoot = pMe.Root;
var nChildCount = oRoot.GetChildCount();
for (iItem = 0; iItem < nChildCount; iItem++)
{
oObject = oRoot.GetChildByIndex(iItem);
Pm.Debug(oObject.Name);
}
© MICROSYS, spol. s r.o.