Promotic

Parent - vlastnost objektu PmgObject

Popis:
Vrací referenci na nadřazený Pmg objekt.
Syntaxe:
Object Parent
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Pokud je Pmg objekt vnořený v jiném Pmg objektu, pak vrací nadřízený Pmg objekt. Pokud je Pmg objekt umístěný na ploše obrazu, pak vrací Pmg objekt který představuje celý obraz (obraz se chová jako složený Pmg objekt). Pmg objekt který představuje celý obraz vrací hodnotu null pro JavaScript nebo Nothing pro VBScript. Hodnotu Nothing lze testovat VBScript operátorem Is.
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oItem = pMe.Items("/Pane0/Txt0");
var oParent = oItem.Parent;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice