Update cookies preferences
Promotic

Parent - vlastnost objektu PmgObject

Popis:
Vrací referenci na nadřazený Pmg objekt.
Syntaxe:
Object Parent
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Objekt PmgRoot vrací hodnotu null pro JavaScript nebo Nothing pro VBScript. Hodnotu Nothing lze testovat VBScript operátorem Is.
Viz také:
- PmaObject.Parent (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oParent = oObject.Parent;
© MICROSYS, spol. s r.o.