Promotic

RemoveEvent - metoda objektu PmgObject

Popis:
Odregistruje funkci v zadané události.
Syntaxe:
Empty RemoveEvent(Long sEventName, String sFuncId)
Parametry:
sEventName(Long) Název události.
sFuncId(String) Identifikátor událostní funkce registrované metodou AddEvent.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Tato metoda je funkční pouze pro jazyk JavaScript.
Viz také:
Příklad:
Odregistrování funkce Test v události onButtonUp objektu PmgButton
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.Items("/Butt").RemoveEvent("onButtonUp", pMe.GetPathName());

Historie:
Pm9.00.16: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.