Update cookies preferences
Promotic

IniY - vlastnost objektu PmgObject

Popis:
Počáteční pozice Y levého horního rohu Pmg objektu relativně k nadřízenému objektu.
Syntaxe:
Long IniY
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Y" tohoto objektu.
 
Počáteční pozice znamená pozici/velikost, ve které byl objekt nakreslený v editoru grafiky. Jedná se o statickou hodnotu v konfigurátorech bez ohledu na případnou datovou vazbu (nejedná se o první vyhodnocení datové vazby).
X=0, Y=0 znamená levý horní roh rodičovského Pmg objektu.

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmgObject.IniX (vlastnost)
- PmgObject.IniDy (vlastnost)
- PmgObject.Y (vlastnost)
- PmgObject.ScreenY (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var nIniY = oObject.IniY;

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.