Promotic

onModeChange - událost objektu PmgObject

Popis:
Událost je vyvolána při změně módu Pmg objektu. To je při takové změně, na kterou by Pmg objekt mohl reagovat změnou svého grafického vzhledu. V Pmg objektu se nyní standardně "hlídá" změna následujících atributů:
- viditelnost
- zákaz ovládání
- fokus
- přejetí myši nad Pmg objektem.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgObject objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.NewValue - (Long) [pro čtení] Nová hodnota se stavem Pmg objektu. Stavy jednotlivých "hlídaných" atributů v hodnotě jsou uloženy jako jednotlivé bity. Hodnota s nastaveným bitem je uvedena v hexadecimálním tvaru (JavaScript).
0x0001 (bit 0) - Bit indikuje, že Pmg objekt není viditelný (je skrytý). Viz vlastnost Visible.
0x0002 (bit 1) - Bit indikuje, že některý rodič Pmg objektu není viditelný (je skrytý).
0x0010 (bit 4) - Bit indikuje, že Pmg objekt je zakázán. Viz vlastnost Enabled.
0x0020 (bit 5) - Bit indikuje, že některý rodič Pmg objektu je zakázán.
0x0100 (bit 8) - Bit indikuje, že Pmg objekt má fokus (pro ovládaní klávesnicí). Viz vlastnost Focus.
0x1000 (bit 12) - Bit indikuje, že nad Pmg objektem je kurzor myši. Viz vlastnost MouseOn.
0x2000 (bit 13) - Bit indikuje, že nad některým vnořeným Pmg objektem je kurzor myši.
Poznámka:
V objektu PmgRoot tato událost je vyvolána pouze pro hodnotu pEvent.NewValue = 0x0010 (tzn. pokud tento objekt je zakázán nebo povolen).

Tato událost je funkční i ve Web obrazech.

Pomocí této události lze vytvořit aktivní Pmg objekty reagující změnou vzhledu na pohyb myši, klávesnici atd. Lze použít například v objektu PmgCanvas, kde lze takto např. kreslit různé jednostavová nebo vícestavová tlačítka. V této události lze změnit například barvu podle toho, zda nad objektem je/není kurzor myši, zda je/není objekt zakázán, zda má/nemá objekt fokus atd.
Viz také:
- Pm.GetBit (metoda)
Příklad:
Změna barvy pozadí objektu PmgBox podle toho, zda je objekt nebo jeho rodiče povolený/zakázaný (0x30 = objekt 0x0010 + rodič 0x0020).
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.ColorItem = (pEvent.NewValue & 0x30) ? "#808080" : "#C0C0C0";

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.