Promotic

GetItemInfo - metoda objektu PmgObject

Popis:
Vrací speciální informace o Pmg objektu.
Syntaxe:
Variant GetItemInfo(Long nType)
Parametry:
nType(Long) Typ získávané informace.
1 - Zjistí, zda daný objekt nebo jeho vnořený objekt má fokus. Metoda vrací hodnoty typu Long:
0: Tento objekt ani žádný vnořený objekt nemá fokus.
1: Tento objekt má fokus.
2: Vnořený objekt má fokus.

Pro jednodušší zjištění, zda jen tento objekt má fokus je určena vlastnost Focus.
Vrácená hodnota:
Typ a význam vrácené hodnoty závisí na typu získávané informace nType.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oObject = pMe.Items("/Txt0");
var nInfo = oObject.GetItemInfo(1);

Historie:
Pm8.02.11: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.