Promotic

Dy - vlastnost objektu PmgObject

Popis:
Výška Pmg objektu (v pixelech).
Syntaxe:
Long Dy
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Dy" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmgObject.Y (vlastnost)
- PmgObject.X (vlastnost)
- PmgObject.Dx (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oObject = pMe.Items("/Txt0");
var nDy = oObject.Dy;   // Čtení z vlastnosti
oObject.Dy = 30;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r. o.