Promotic

Dy - vlastnost objektu PmgObject

Popis:
Výška Pmg objektu (v pixelech).
Syntaxe:
Long Dy
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Dy" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmgObject.Y (vlastnost)
- PmgObject.X (vlastnost)
- PmgObject.Dx (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oItem = pMe.Items("/Txt0");
var nDy = oItem.Dy;   // Čtení z vlastnosti

oItem.Dy = 30;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice