Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Dy - vlastnost objektu PmgObject

Popis:
Výška Pmg objektu (v pixelech).
Syntaxe:
Long Dy
Volání:
n = oItem.Dy
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Dy" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- Y
- X
- Dx
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice