Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Methods - vlastnost objektu PmgObject

Popis:
Vrací objekt, pomocí kterého se přistupuje k metodám projektanta Pmg objektu, definovaných v záložce "Metody".
Syntaxe:
Object Methods
Volání:
oItem.Methods.method1 par1, par2 ...
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Vlastnost samotnou nelze měnit (je "jen pro čtení"), volaná metoda však může měnit svým algoritmem cokoli.
 
Metody projektanta Pmg objektu patří vždy tomuto objektu a pokud je chceme je vyvolat, pak jedině přes tento objekt.
Příklad:
Příklad přístupu k metodám s názvy Init a Close (x a y jsou parametry metody Init)
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oItem = pMe.Items("/Text0");
oItem.Methods.Init(x, y);
oItem.Methods.Close();

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice