Promotic

Methods - vlastnost objektu PmgObject

Popis:
Vrací objekt, pomocí kterého se přistupuje k metodám projektanta Pmg objektu, definovaných v kartě "Metody".
Syntaxe:
Object Methods
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Vlastnost samotnou nelze měnit (je "jen pro čtení"), ale volaná metoda může měnit svým algoritmem cokoli.

Metody projektanta Pmg objektu patří vždy tomuto objektu a pokud je chceme je vyvolat, pak jedině přes tento objekt.
Viz také:
- Pm.Methods (vlastnost)
- PmaObject.Methods (vlastnost)
Příklad:
Příklad přístupu k metodám s názvy Init a Close (x a y jsou parametry metody Init)
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oObject = pMe.Items("/Text0");
oObject.Methods.Init(x, y);
oObject.Methods.Close();

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.