Update cookies preferences
Promotic

AddEvent - metoda objektu PmgObject

Popis:
Zaregistruje funkci do zadané události.
Syntaxe:
Empty AddEvent(String sEventName, String sFuncId, Function Func)
Parametry:
sEventName(String) Název události Pmg objektu.
sFuncId(String) Identifikátor registrované událostní funkce.
- Umožňuje odebrání funkce metodou RemoveEvent.
- Zamezuje duplicitnimu zaregistrování téže funkce.
- Může obsahovat jakékoliv znaky (není to systémový název).
- Nesmí být prázdný řetězec.
- Doporučuje se použít např. celou cestu k Pmg objektu.
Func(Function) Událostní funkce, která se bude volat když je vyvolána daná událost.
ev: Zatím nemá žádné vlastnosti.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Tato metoda je funkční pouze pro jazyk JavaScript.
Viz také:
Příklad:
Zaregistrování funkce Test do události onButtonUp objektu PmgButton
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

function Test(ev)
{
Pm.Debug("AddEvent onButtonUp");
}

pMe.Items("/Butt").AddEvent("onButtonUp", pMe.GetPathName(), Test);

Historie:
Pm9.00.16: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.