Promotic

SetProp - metoda objektu PmgObject

Popis:
Zápis hodnoty do vlastnosti objektu zadané svým názvem.
Hodnota parametru sProp určuje vlastnost, do které bude nová hodnota zapsána.
Tato metoda je zastaralá (ale funkční) a od verze Pm9.0.0 již není potřeba používat (byla určena pouze pro InternetExplorer 8 a nižší).
Syntaxe:
Boolean SetProp(String sProp, Variant vValue)
Parametry:
sProp(String) Název vlastnosti (rozlišuje velká/malá písmena)
vValue(Variant) Nová hodnota, která bude zapsána do zadané vlastnosti.
Vrácená hodnota:
true - zápis byl úspěšný
false - zápis skončil chybou
Viz také:
Příklad:
Hodnota 30 je zapsána do vlastnosti X:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oObject = pMe.Items("/Panel0");
oObject.SetProp("X", 30);

Historie:
Pm9.00.00: Zastaralé
© MICROSYS, spol. s r. o.