Promotic

GetPathName - metoda objektu PmgObject

Popis:
Vrací název objektu včetně cesty k tomuto objektu ve stromu Pmg objektů.
Syntaxe:
String GetPathName()
Poznámka:
Pro Pma objekt je pro stejný účel určena metoda PmaObject.GetPathName.

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
- PmgObject.Name (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oItem = pMe.Items("/Txt0");
var sPathName = oItem.GetPathName();

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice