Update cookies preferences
Promotic

ToolTip - vlastnost objektu PmgObject

Popis:
Tooltip (text) rychlé nápovědy Pmg objektu.
Syntaxe:
String ToolTip
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Text rychlé nápovědy (tooltip)" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Tato vlastnost není funkční pro objekt: PmgRoot.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oObject = pMe.Items("/Txt0");

var sToolTip = oObject.ToolTip;   // Čtení z vlastnosti
oObject.ToolTip = "Popis";   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.