Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ToolTip - vlastnost objektu PmgObject

Popis:
Tooltip (text) rychlé nápovědy Pmg objektu.
Syntaxe:
String ToolTip
Volání:
s = oItem.ToolTip
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Text rychlé nápovědy (tooltip)" tohoto objektu.
 

Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.

Tato vlastnost není funkční pro objekt: PmgRoot.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice