Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ToolTip - vlastnost objektu PmgObject

Popis:
Tooltip (text) rychlé nápovědy Pmg objektu.
Syntaxe:
String ToolTip
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Text rychlé nápovědy (tooltip)" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Tato vlastnost není funkční pro objekt: PmgRoot.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oItem = pMe.Items("/Txt0");
var sToolTip = oItem.ToolTip;   // čtení
oItem.ToolTip = "Popis";   // zápis
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice