Promotic

Focus - vlastnost objektu PmgObject

Popis:
Zjistí/nastaví fokus Pmg objektu.
Syntaxe:
Boolean Focus
Hodnoty:
true - objekt fokus
false - objekt nemá fokus
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Tato vlastnost není funkční pro objekt: PmgRoot.

Pro zjištění, zda tento objekt nebo některý jeho vnořený objekt má fokus slouží metoda PmgObject.GetItemInfo(1).

Při změně této vlastnosti je vyvolána událost onModeChange, onFocusIn nebo onFocusOut.
Viz také:
- PmgObject.onFocusIn (událost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oObject = pMe.Items("/Txt0");

var bFocus = oObject.Focus;   // Čtení z vlastnosti
oObject.Focus = true;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.