Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Focus - vlastnost objektu PmgObject

Popis:
Zjistí/nastaví fokus Pmg objektu.
Syntaxe:
Boolean Focus
Volání:
b = oItem.Focus
Hodnoty:
true - objekt fokus
false - objekt nemá fokus
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.

Tato vlastnost není funkční pro objekt: PmgRoot.

 
Pro zjištění, zda tento objekt nebo některý jeho vnořený objekt má fokus slouží metoda PmgObject.GetItemInfo(1).
 
Při změně této vlastnosti je vyvolána událost onModeChange, onFocusIn nebo onFocusOut.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oItem = pMe.Items("/Txt0");
oItem.Focus = true;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice