Promotic

GetPathName - metoda objektu PmaObject

Popis:
Vrací název objektu včetně cesty k tomuto objektu ve stromu Pma objektů.
Syntaxe:
String GetPathName()
Poznámka:
Pro Pmg objekt je pro stejný účel určena metoda PmgObject.GetPathName.
Viz také:
- PmaObject.Name (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sPathName = oObject.GetPathName();

Historie:
Pm9.00.01: Změněno z vlastnosti PathName na metodu GetPathName.
© MICROSYS, spol. s r. o.