Promotic

Parent - vlastnost objektu PmaObject

Popis:
Vrací referenci na nadřazený Pma objekt.
Syntaxe:
Object Parent
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Objekt PmaRoot vrací hodnotu null pro JavaScript nebo Nothing pro VBScript. Hodnotu Nothing lze testovat VBScript operátorem Is.
Viz také:
- PmgObject.Parent (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oParent = oObject.Parent;
© MICROSYS, spol. s r.o.