Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Parent - vlastnost objektu PmaObject

Popis:
Vrací referenci na nadřazený objekt ve stromu Pma objektů.
Syntaxe:
Object Parent
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oParent = oObject.Parent;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice