Promotic

GetPermission - metoda objektu PmaObject

Popis:
Vrací oprávnění dané chráněné operace z objektu ve stromu Pma objektů
Syntaxe:
Variant GetPermission(String sName, String sParams)
Parametry:
sName(String) Název oprávnění chráněné operace.
sParams(String) Dodatečné parametry určující, jaké informace získat. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "what:groups;".
"what:sss;" - Základní volba určující, co bude vráceno.
what:groups; - Oprávnění v podobě textového seznamu identifikátorů skupin a uživatelů (oddělené čárkou).
Poznámka:
Tato metoda je výhodná zejména k otestovaní chráněné operace (příslušným oprávněním) předem, tzn. dříve než se vlastní operace provede nebo případně selže.
Příklad:
Test, zda lokální uživatel má právo otevřít určitý obraz předem. Získá se oprávnění "PanelOpen" obrazu Panel1. Pak se otestuje, zda lokální uživatel toto oprávnění splňuje.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oPanel = pMe.Pm("/Panel1");
var sGroups = oPanel.GetPermission("PanelOpen", "what:groups;");
if (Pm.TestUserInGroup(0, sGroups))
{
// ...
}

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.