Promotic

GetInfo - metoda objektu PmaObject

Popis:
Vrací Info objekt s daným názvem.
Syntaxe:
Object GetInfo(String sName)
Parametry:
sName(String) Název Info objektu. Každý Pma objekt může poskytovat více Info objektů, které se rozliší právě svým názvem.
Poznámka:
Metoda GetInfo je užitečná zatím pouze pro poskytnutí Info objektu do objektu PmgWTable. Tento ActiveX objekt pak umí data z objektu zobrazovat automaticky, pouze pro obnovení vizualizovaných dat je nutno volat metodu PmgWTable.Draw.
Poskytované Info objekty jsou zatím tyto:
Pma objekt: Název Info objektu: Význam Info objektu:
PmaDatabase "data" poskytuje tabulku dat obsažených v databázi, na kterou je tento objekt napojen
PmaDataTable "data" poskytuje tabulku dat, která je v tomto objektu
Příklad:
Je nutno spojit data v Pma objektu "/Data/MyData1" s objektem PmgWTable. V obrazu v kartě "Metody" se vytvoří Metoda projektanta "GetDataInfo", která bude obsahovat skript:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

return pMe.Pm("/Data/MyData1").GetInfo("data");
V inicializaci Pmg objektu (v události onStart) je skript: Objekt PmgWTable se tak metodou FillFromInfo naplní informacemi o datech z objektu "/Data/MyData1" a parametr bind určuje, že tato vazba má zůstat zachována po celou dobu zobrazování. Nyní stačí například v události onRefresh tohoto objektu volat jen metodou Draw, která z Info objektu zjistí nové hodnoty a zobrazí je na obrazovku v Pmg objektu:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var aDataInfo = pMe.PmPanel.Methods.GetDataInfo();
pMe.FillFromInfo(aDataInfo, "bind");
pMe.Draw();
© MICROSYS, spol. s r.o.