Update cookies preferences
Promotic

Objekt PmaDataTable (Tabulka dat)

Popis:
Viz: PmaDataTable - Podrobný popis objektu

Objekt slouží k definici tabulky dat (2-rozměrné pole). Data v této tabulce jsou uspořádána do sloupců (columns) a řádků (rows). Je to obdoba databázové tabulky. Pro daný sloupec lze definovat datový typ dat a název sloupce.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.
Tento objekt přidá proměnné do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence (viz: Licence pro runtime prostředí PROMOTIC).
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
ColsPočet sloupců
EndOfTransfer()Vyvolá událost onEndOfTransfer
FindValue()Vyhledá řádek s danou hodnotou
GetArray()Vytvoří pole (array) hodnot ze zvolených datových položek objektu
GetCellValue()Vrací hodnotu buňky tabulky
GetColParam()Vrací parametr sloupce
InsertCol()Vložení nového sloupce
InsertRow()Vložení nového řádku
ItemPřístup k hodnotám tabulky (zastaralé)
LoadFromFile()Načtení dat pro tento objekt ze souboru
LoadFromString()Přiřazení hodnot zvoleným datovým položkám objektu z textové hodnoty
MaxColsMaximální počet sloupců
MaxRowsMaximální počet řádků
ReadFromWeb()Čtení dat z Web serveru ve formátu XML
RemoveCol()Odstraní sloupec
RemoveRow()Odstraní řádek
RowsPočet řádků
SaveToFile()Uložení dat tohoto objektu do souboru
SaveToString()Vytvoří textovou hodnotu ze zvolených datových položek objektu
SetArray()Přiřazení pole (array) hodnot zvoleným datovým položkám objektu
SetCellValue()Nastaví hodnotu buňky tabulky
Sort()Setřídění řádků podle hodnot v daném sloupci
WebClientIsReadyZjistí, zda objekt je připraven zapisovat/číst do Web serveru
WriteToWeb()Zaslání dat do Web serveru ve formátu XML
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent()Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo()Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex()Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName()Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType()Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum()Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar()Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName()Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission()Vrací oprávnění dané operace z objektu
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
NameNázev objektu (bez cesty)
ParentVrací referenci na nadřazený Pma objekt
Pm()Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent()Odregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onEndOfTransferVyvolá se po ukončení přenosu dat
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStartVyvolá se pro každý objekt v runtime pouze jednou na začátku
onStopVyvolá se pro každý Pma objekt v runtime pouze jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
UdálostiDefinice algoritmů událostí objektu
DataTableDefinice rozsahu tabulky dat
SloupceDefinice sloupců tabulky
OprávněníOprávnění pro objekt
Web serverNapojení (zpřístupnění) objektu do Web serveru
Viz také:
- PmaData (objekt)

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmDataTable -> PmaDataTable
Pm8.03.15: První sloupec lze nyní definovat jako typ Identifikátor. Tento identifikátor řádku pak lze použít například v metodě GetCellValue pro adresování buňky tabulky.
Pm8.03.14: V kartě "Sloupce" je pro každý sloupec nový konfigurátor "Jen pro čtení". Do proměnné v tomto sloupci lze zapsat pouze jednou a tyto proměnné se nepočítají do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence. Viz Sloupce "Jen pro čtení" (ReadOnly).
© MICROSYS, spol. s r.o.