Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaDataTable (Tabulka dat)

Popis:
Viz: PmaDataTable - Podrobný popis objektu
 
Objekt slouží k definici tabulky dat (2-rozměrná data). Data v této tabulce jsou uspořádána do sloupců (columns) a řádků (rows). Je to obdoba databázové tabulky. Pro daný sloupec lze definovat datový typ dat a název sloupce.
 
V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.

Tento objekt lze založit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech jich může být založeno více.

Tento objekt přidává proměnné do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence (viz: Ceník systému PROMOTIC ).

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody:
Cols Počet sloupců
EndOfTransfer Vyvolá událost onEndOfTransfer
FindValue Nalezení řádku s danou hodnotou
GetArray Vytvoří pole (array) hodnot ze zvolených datových položek objektu
GetCellValue vrací hodnotu buňky tabulky
GetColParam Vrací parametr sloupce
InsertCol Vložení nového sloupce
InsertRow Vložení nového řádku
Item Přístup k hodnotám tabulky
LoadFromFile Načtení dat pro tento objekt ze souboru
LoadFromString Přiřazení hodnot zvoleným datovým položkám objektu z textové hodnoty
MaxCols Maximální počet sloupců
MaxRows Maximální počet řádků
ReadFromWeb Čtení dat z Web serveru v XML formátu
RemoveCol Odstranění sloupce
RemoveRow Odstranění řádku
Rows Počet řádků
SaveToFile Uložení dat tohoto objektu do souboru
SaveToString Vytvoří textovou hodnotu ze zvolených datových položek objektu
SetArray Přiřazení pole (array) hodnot zvoleným datovým položkám objektu
SetCellValue Nastaví hodnotu buňky tabulky
Sort Setřídění řádků podle hodnot v daném sloupci
WebClientIsReady Zjistí, zda objekt je připraven zapisovat/číst do Web serveru
WriteToWeb Poslání dat do Web serveru v XML formátu
Události:
onEndOfTransfer Vyvolá se po ukončení přenosu dat
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
DataTable Definice rozsahu tabulky dat
Sloupce Definice sloupců tabulky
Oprávnění Oprávnění pro objekt
Web server Napojení (zpřístupnění) objektu do Web serveru
Viz také:
- PmaData (objekt)

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmDataTable -> PmaDataTable
Pm8.03.15: První sloupec lze nyní definovat jako typ Identifikátor. Tento identifikátor řádku pak lze použít například ve vlastnosti Item pro adresování buňky tabulky.
Pm8.03.14: V kartě "Sloupce" je pro každý sloupec nový konfigurátor "Jen pro čtení". Do proměnné v tomto sloupci lze zapsat pouze jednou a tyto proměnné se nepočítají do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence. Viz Sloupce "Jen pro čtení" (ReadOnly).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice