Promotic

Objekt PmaDataTable (Tabulka dat)

Popis:
Viz: PmaDataTable - Podrobný popis objektu

Objekt slouží k definici tabulky dat (2-rozměrné pole). Data v této tabulce jsou uspořádána do sloupců (columns) a řádků (rows). Je to obdoba databázové tabulky. Pro daný sloupec lze definovat datový typ dat a název sloupce.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.
Tento objekt přidává proměnné do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence (viz: Licence pro runtime prostředí PROMOTIC).
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
ColsPočet sloupců
EndOfTransferVyvolá událost onEndOfTransfer
FindValueVyhledá řádek s danou hodnotou
GetArrayVytvoří pole (array) hodnot ze zvolených datových položek objektu
GetCellValuevrací hodnotu buňky tabulky
GetColParamVrací parametr sloupce
InsertColVložení nového sloupce
InsertRowVložení nového řádku
ItemPřístup k hodnotám tabulky (zastaralé)
LoadFromFileNačtení dat pro tento objekt ze souboru
LoadFromStringPřiřazení hodnot zvoleným datovým položkám objektu z textové hodnoty
MaxColsMaximální počet sloupců
MaxRowsMaximální počet řádků
ReadFromWebČtení dat z Web serveru ve formátu XML
RemoveColOdstraní sloupec
RemoveRowOdstraní řádek
RowsPočet řádků
SaveToFileUložení dat tohoto objektu do souboru
SaveToStringVytvoří textovou hodnotu ze zvolených datových položek objektu
SetArrayPřiřazení pole (array) hodnot zvoleným datovým položkám objektu
SetCellValueNastaví hodnotu buňky tabulky
SortSetřídění řádků podle hodnot v daném sloupci
WebClientIsReadyZjistí, zda objekt je připraven zapisovat/číst do Web serveru
WriteToWebZaslání dat do Web serveru ve formátu XML
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEventZaregistruje funkci do zadané události
GetInfoVrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndexVrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByNameVrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByTypePole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNumVrací počet vnořených objektů v objektu
GetParČtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathNameNázev objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermissionVrací oprávnění dané operace z objektu
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
NameNázev objektu (bez cesty)
ParentVrací referenci na nadřazený Pma objekt
PmVrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEventOdregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události tohoto objektu:
onEndOfTransferVyvolá se po ukončení přenosu dat
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStartVyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStopVyvolá se pro každý Pma objekt v runtime jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
UdálostiDefinice algoritmů událostí objektu
DataTableDefinice rozsahu tabulky dat
SloupceDefinice sloupců tabulky
OprávněníOprávnění pro objekt
Web serverNapojení (zpřístupnění) objektu do Web serveru
Viz také:
- PmaData (objekt)

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmDataTable -> PmaDataTable
Pm8.03.15: První sloupec lze nyní definovat jako typ Identifikátor. Tento identifikátor řádku pak lze použít například v metodě GetCellValue pro adresování buňky tabulky.
Pm8.03.14: V kartě "Sloupce" je pro každý sloupec nový konfigurátor "Jen pro čtení". Do proměnné v tomto sloupci lze zapsat jen jednou a tyto proměnné se nepočítají do výpočtu velikosti aplikace, což pak má vliv na typ základní runtime licence. Viz Sloupce "Jen pro čtení" (ReadOnly).
© MICROSYS, spol. s r. o.