Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaActiveX (ActiveX)

Popis:
Objekt slouží k vložení libovolného ActiveX objektu definovaného v *.DLL, OCX souboru nebo externího programu (např. Microsoft Office) ve stromu Pma objektů. ActiveX objekt je pak reprezentován objektem PmaActiveX a lze v algoritmech volat jeho vlastnosti a metody.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.
Použití objektu PmaActiveX vyžaduje zakoupení licence "PmActiveX". S freeeware verzí PmFree nebo při vývoji aplikace (s vývojovou licencí pro testovací účely) je tato komponenta funkční vždy.

Pro správnou funkci musí být ActiveX objekt správně zaregistrován, viz Jak zaregistrovat ActiveX objekt.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
Acx Vrací daný ActiveX objekt
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission Vrací oprávnění dané operace z objektu
Methods Přístup k metodám projektanta tohoto objektu
Name Název objektu (bez cesty)
Parent Vrací referenci na nadřazený objekt ve stromu Pma objektů
Pm Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Root Vrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStart Vyvolá se pro každý objekt v runtimu jen jednou na začátku
onStop Vyvolá se pro každý Pma objekt v runtime módu jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Události Definice algoritmů událostí objektu
ActiveX události Definice algoritmů událostí daného ActiveX objektu
ActiveX Definice ActiveX objektu, který bude reprezentován tímto objektem

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmActiveX -> PmaActiveX
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice