Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmaActiveX (ActiveX)

Popis:
Objekt slouží k vložení libovolného ActiveX objektu definovaného v *.DLL, OCX souboru nebo externího programu (např. Microsoft Office) ve stromu Pma objektů. ActiveX objekt je pak reprezentován objektem PmaActiveX a lze v algoritmech volat jeho vlastnosti a metody.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.
Použití objektu PmaActiveX vyžaduje zakoupení licence "PmActiveX". S freeeware verzí PmFree nebo při vývoji aplikace (s vývojovou licencí pro testovací účely) je tato komponenta funkční vždy.

Pro správnou funkci musí být ActiveX objekt správně zaregistrován, viz Jak zaregistrovat ActiveX objekt.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody:
Acx Vrací daný ActiveX objekt
Konfigurační karty:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Události Definice algoritmů událostí objektu
ActiveX události Definice algoritmů událostí daného ActiveX objektu
ActiveX Definice ActiveX objektu, který bude reprezentován tímto objektem

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmActiveX -> PmaActiveX
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice