Promotic

Objekt PmaActiveX (ActiveX)

Popis:
Objekt slouží k vložení libovolného ActiveX objektu definovaného v souboru *.DLL, OCX nebo externího programu (např. Microsoft Office) ve stromu Pma objektů. ActiveX objekt je pak reprezentován objektem PmaActiveX a lze v algoritmech volat jeho vlastnosti a metody.

V tomto objektu nelze založit žádné další Pma objekty.
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.
Použití objektu PmaActiveX vyžaduje zakoupení licence "PmDllActiveX". Při vývoji aplikace ve freeware módu PmFree nebo s vývojovou licencí a při jejím testování v runtime je tato komponenta vždy funkční.

Pro správnou funkci musí být ActiveX objekt správně zaregistrován, viz Jak zaregistrovat ActiveX objekt.
Tento objekt přebírá vlastnosti, metody a události objektu PmaObject.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
AcxVrací daný ActiveX objekt
Vlastnosti a metody zděděné z objektu PmaObject:
AddEvent()Zaregistruje funkci do zadané události
GetInfo()Vrací Info objekt s daným názvem
GetOwnedByIndex()Vrací podobjekt zadaný pořadím
GetOwnedByName()Vrací referenci na podobjekt zadaný názvem
GetOwnedByType()Pole referencí na vnořené objekty
GetOwnedNum()Vrací počet vnořených objektů v objektu
GetPar()Čtení hodnoty parametru Pma objektu (nebo jeho rodičů)
GetPathName()Název objektu s cestou k tomuto objektu
GetPermission()Vrací oprávnění dané operace z objektu
MethodsPřístup k metodám projektanta tohoto objektu
NameNázev objektu (bez cesty)
ParentVrací referenci na nadřazený Pma objekt
Pm()Vrací referenci na Pma objekt nebo na jeho implementační podobjekt
RemoveEvent()Odregistruje funkci v zadané události
RootVrací referenci na kořenový objekt aplikace PmaRoot
Události zděděné z objektu PmaObject:
onStartVyvolá se pro každý objekt v runtime jen jednou na začátku
onStopVyvolá se pro každý Pma objekt v runtime jen jednou na konci při zastavování aplikace
Konfigurační karty:
ObjektObecné informace o daném objektu
UdálostiDefinice algoritmů událostí objektu
ActiveX událostiDefinice algoritmů událostí daného ActiveX objektu
ActiveXDefinice ActiveX objektu, který bude reprezentován tímto objektem

Historie:
Pm9.00.00: Změna názvu objektu: PmActiveX -> PmaActiveX
© MICROSYS, spol. s r.o.