Promotic

Acx - vlastnost objektu PmaActiveX

Popis:
Vrací daný ActiveX objekt.
Syntaxe:
Object Acx
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Teprve po zavolání této vlastnosti (po získání reference na ActiveX objekt) lze volat vlastnosti a metody ActiveX objektu.
Příklad:
Objekt oActiveX je objekt PmaActiveX. Volá se jeho metoda "StartMyProcess".
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oAcx = oActiveX.Acx;
oAcx.StartMyProcess();
© MICROSYS, spol. s r. o.