Promotic

Acx - właściwość obiektu PmaActiveX

Opis:
Zwraca dany ActiveX obiekt.
Składnia:
Object Acx
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Dopiero po wywołaniu tej właściwości (po uzyskaniu odniesienia do ActiveX obiektu) można wywołać właściwości i metody ActiveX obiektu.
Przykład:
Obiekt oActiveX jest obiekt PmaActiveX. Jest wywołana jego metoda "StartMyProcess".
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oAcx = oActiveX.Acx;
oAcx.StartMyProcess();
© MICROSYS, spol. s r.o.